VBO hoopt op doorstart federale regeringsvorming: “Er zijn genoeg uitdagingen”

Bron © BELGA

Pieter Timmermans Foto: put

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt, nu ook het Vlaamse regeerakkoord rond is, dat er ook op federaal vlak wat beweegt. Zonder federale regering met volwaardige bevoegdheden wordt het immers niet evident op externe schokken - zoals de impact van de Brexit - te reageren, waarschuwt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Nieuwe verkiezingen zijn voor de werkgeversorganisatie geen optie.

Timmermans hoopt dat de federale onderhandelingen nu opnieuw de wind in de zeilen krijgen. De regionale regeerakkoorden hebben volgens de VBO-topman alvast aangetoond dat verschillende doelstellingen - zoals bijvoorbeeld het optrekken van de Vlaamse of Waalse werkzaamheidsgraad - onmogelijk gerealiseerd kunnen worden zonder een sterk federaal beleid.

Zonder regering met volwaardige bevoegdheden wordt het allesbehalve evident om te reageren op externe schokken, zoals de impact van de Brexit, waarschuwt Timmermans. “Uitdagingen zijn er immers genoeg: een hogere werkzaamheidsgraad, het terugdringen van de files, een geloofwaardig en ambitieus energie- en klimaatbeleid en dat alles in een context waarin het geld niet langs ramen en deuren binnenstroomt”.

Nieuwe verkiezingen zijn voor het VBO geen optie. “Dan vertrekken we opnieuw voor maanden in verkiezingscampagne, verliezen we kostbare tijd en zal de uitslag er evenmin toe bijdragen dat er nadien snel een regering komt.” Timmermans verwijst naar de jaren zeventig, toen er vijf jaar gekibbel was en België de zieke man van Europa werd.

Als N-VA en PS er op korte termijn niet uitkomen, bepleit Timmermans een afkoelingsperiode terwijl er een doorstartregering aan de slag gaat: “een beperkte ploeg, voor een beperkte periode en met een beperkt programma”.

Door jvh
AANGERADEN