Gentse studentenraad “sterk verontwaardigd” over harde knip in hoger onderwijs: “Ronduit absurd”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: lvd

Gent -

De Gentse studentenraad reageert sterk verontwaardigd op de plannen van de Vlaamse regering om een sterke of harde knip in te voeren in het hoger onderwijs. Zo kunnen studenten niet aan hun master beginnen indien ze niet geslaagd zijn voor alle vakken in het bachelorjaar. “Ronduit absurd”, vinden de studenten.

“In het regeerakkoord staat dat studenten in principe niet langer kunnen starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken”, zegt de Gentse studentenraad. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.

“Met deze maatregel wenst men de flexibilisering in het hoger onderwijs te minimaliseren om hopelijk op die manier ook de studieduurverlenging terug te dringen. “Een probleem dat uiteraard de nodige aandacht verdient”, vinden de studenten. “Het voorstel om dit probleem aan te pakken, vinden we echter ongepast en ondoordacht.”

De studenten geloven dat de studieduurverlenging het gevolg is van factoren als dalende onderwijskwaliteit, gebrekkige investeringen in onderwijs en gebrekkige begeleiding. Ook de aandacht voor de mentale gezondheid van studenten schiet tekort en de kloof tussen het hoger en secundair onderwijs is gegroeid.

“We zien deze maatregel niet als een duurzame oplossing maar als een goedkoop lapmiddel en een gemiste kans om doeltreffende investeringen te maken”, klinkt het nog. De studenten vragen inspraak in de uitwerking van de maatregel. “We hopen dat deze beslissing wordt herzien en dat de discussie opnieuw wordt opengetrokken.”

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent