Duizend aanwezigen op boekvoorstelling Nagelaten Geschriften Etienne Vermeersch

"Etienne zou hier heel blij mee geweest zijn"

© Coverfoto Tom Schoepen

© Rudy Tollenaere

© Rudy Tollenaere

© Rudy Tollenaere

1 / 4

"Ik mis zijn warmte. Ik mis zijn humor. Ik mis zijn encyclopedische kennis. Ik mis zoveel. Hij Is er fysiek niet meer, maar dit boek, en jullie massale aanwezigheid hier... Etienne zou hier heel blij mee geweest zijn. Ik vind niet echt de gepaste woorden om jullie voor al die erkentelijkheid te bedanken". Zo besloot de weduwe van filosoof Etienne Vermeersch maandagavond de voorstelling van het boek "Etienne Vermeersch. Nagelaten geschriften." De net geen duizend aanwezigen in het auditorium Leon De Meyer bedankten haar en de auteurs Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt met een warm applaus.

Rudy Tollenaere

Vandaag ligt het boek Etienne Vermeersch, Nagelaten Geschriften in de boekhandel, maar maandagavond gingen er voor en na de boekvoorstelling al een heleboel exemplaren de deur uit. Blijkbaar is de belangstelling voor het gedachtengoed en de visie van Vermeersch nog heel groot.

De boekvoorstelling was aanvankelijk voorzien in auditorium E in de Blandijnberg, het auditorium waar professor Vermeersch decennialang doceerde. Maar al vlug bleek dat de capaciteit van dat auditorium niet zou volstaan voor de (gratis) boekvoorstelling, dus werd uitgeweken naar het UFOgebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat, waar plaats is voor zo'n 1.000 aanwezigen. Boekhandel Walry verzamelde tijdens de afgelopen 50 jaar dat de zaak bestaat ongetwijfeld nooit zoveel aanwezigen op een boekvoorstelling.

Door hem veranderde ik van studierichting

Vicerector en professor Mieke Van Herreweghe deed voor haar toespraak een klein empirisch onderzoek en dat leverde een tiental kenmerken en meningen van en over de moraalfilosoof op. Van Herreweghe begon met de invloed die Vermeersch op haarzelf heeft gehad: "Ik heb het hem zelf nooit kunnen vertellen, maar Etienne Vermeersch had een daadwerkelijke invloed op mijn studiekeuze. Ik studeerde wiskunde en had ook één uur wetenschapsfilosofie, met Etienne Vermeersch als lesgever. Onder ziin invloed zette ik mij aan het denken wat ik in het leven eigenlijk wilde, en stelde ik mezelf en mijn studies in vraag. En kwam ik tot de conclusie dat het niet wiskunde was. Ik veranderde van studierichting en stapte over naar Germaanse filologie."

Van Herreweghe somde verder nog een aantal eigenschappen van Vermeersch op die later op de avond nog zouden terugkeren: zijn ongelooflijk scherpe geest en zijn geheugen waardoor hij ellenlange Latijnse teksten uit het hoofd kon citeren. "Maar hij kon ook heel goed face to face met iedereen praten: van poetsvrouw tot bouwvakker tot koning" aldus Van Herreweghe, die bij haar rondvraag nog een merkwaardige anekdote te weten kwam: "Op een bepaald moment moesten er voor de filmzaal Platteau in de Paddenhoek nieuwe stoelen aangekocht worden. Zijn drang naar empirisch onderzoek ging zo ver dat hij een tijdlang drie soorten stoelen die in aanmerking kwamen in zijn bureau zette. Iedereen die bij hem langs kwam moest de stoelen uittesten en zeggen welke de beste was. Die stoelen staan er nu nog" aldus Van Herreweghe, die ook nog op zijn groot rechtvaardigheidsgevoel en ongebondenheid wees.

Professor Gita Deneckere, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte interviewde Vermeersch een aantal jaar geleden voor het jubileumboek 200 jaar UGent: "Drie uur lang zat ik in zijn werkkamer op een krukje naar hem te luisteren. Ik kan niet zeggen dat het interview verliep volgens de normale regels van het spel. Hij vertelde en vertelde over porno op het internet, de studentenopstand, de Mattheuspassie, de Koran. Het was niet makkelijk hem bij de les te houden", aldus Deneckere.

Filosofe Tinneke Beeckman ging daarna in gesprek met Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman, de samenstellers van het boek. Beiden waren behalve medewerkers ook heel goede vrienden van Etienne Vermeersch en kregen van zijn weduwe de toelating om voor het boek in de werkkamer, de computer en de zolder van Etienne Vermeersch op zoek te gaan naar zijn teksten: "Etienne Vermeersch zei van zichzelf dat hij lui geweest was, maar hij heeft meer dan 1.000 teksten geschreven. Wellicht bedoelde hij met dat lui zijn, dat hij nog zoveel te doen had" aldus Dirk Verhofstadt, die Vermeersch een aantal jaren geleden naar Italië 'ontvoerde' om daar met hem dagenlange gesprekken te voeren over tal van onderwerpen. Dat leidde destijds tot het volumineuze boek In gesprek met Etienne Vermeersch, een zoektocht naar waarheid."

Nagelaten Geschriften bestaat uit drie delen. Een eerste deel bevat net geen 20 essays, lezingen en artikelen die eerder niet breed verspreid werden of nog niet in het Nederlands verschenen. Die gaan zowel over ecofilosofie, als over de euthanasiewet en over de dodencultus en het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. In een tweede deel staat een selectie uit de honderden opiniestukken, standpunten en lezersbrieven die Vermeersch in diverse media liet publiceren. Een derde deel bevat nog eens acht interviews met Vermeersch.

Etienne Vermeersch overleed op 18 januari 2019 in het UZ Gent. "Tijdens de laatste weken van zijn leven kwamen de zogenaamde klimaatspijbelaars week na week op straat, om politici tot meer actie aan te zetten. De avond van donderdag 17 januari, de dag voor zijn overlijden, keken we samen naar het journaal in zijn ziekenhuiskamer. Men bracht een verslag uit over de optocht van meer dan twaalfduizend scholieren in het centrum van Brussel. Etienne Vermeersch stak, liggend op zijn ziekbed, zijn duim omhoog en hij glunderde.", zo schrjven de auteurs in hun voorwoord.

Etienne Vermeersch. Nagelaten Geschriften. Door Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt. Uitgegeven bij Houtekiet. 476 blz. 24,99 euro.

Lees ook

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer nieuws uit Gent