Vlaams Parlementslid Vande Reyde (Open VLD) betreurt beperkte middelen voor sociale wachtlijsten

Bron © BELGA

Maandagavond vond een politiek debat plaats in Leuven. Foto: BELGAONTHESPOT

Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) heeft maandagavond tijdens een politiek debat in Leuven kritiek geuit op het feit dat er slechts 270 miljoen euro voorzien is voor de wegwerking van wachtlijsten in de sociale sector. In het panel voor het debat zetelde ook de omstreden Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke op een Vlaams Belang-lijst verkozen werd voor de Kamer.

“Er wachten in Vlaanderen meer dan 20.000 mensen met een mentale en fysieke beperking op hulp van de overheid. Die mensen hebben die hulp echt nodig om een zelfstandig leven te kunnen uitbouwen. Dat is een kerntaak van de overheid”, aldus Vande Reyde. “Ik vind het bijzonder jammer dat we in het regeerprogramma hiervoor niet meer geld voorzien hebben. Er is hiervoor immers vijf keer zoveel geld nodig dan de voorziene 270 miljoen. Ik pleit er sterk voor dat de overheid schrapt in de vele niet-essentiële uitgaven en dat geld hiervoor uittrekt. De mate van beschaving hangt immers af van de steun die we aan mensen bieden die hulp echt nodig hebben.”

Bruno Tobback (SP.A) verwees naar de “massale belastingverhogingen” in het regeerakkoord zoals de afschaffing van de woonbonus en vroeg waarom men niet schrapte in de verdoken belastingen in de elektriciteitsfactuur. Volgens Jos D’haese (PVDA) maakt de afschaffing van de woonbonus het voor enorm veel jonge gezinnen veel moeilijker om een woning te kopen en zullen de wachtlijsten voor een sociale woning langer worden. Dieter Van Besien (Groen) zag in het regeerakkoord tal van signalen dat Vlaanderen zich meer op zichzelf terugtrekt. Van Langenhove stelde “holle maatregelen” aan de kaak zoals het laten betalen van nieuwkomers voor inburgering (“wie dat niet kan, gaat naar het OCMW”) en de uitstap uit Unia (“Unia zal in Vlaanderen nog steeds mensen kunnen vervolgen”).

Sammy Mahdi (CD&V) gaf toe dat de afschaffing van de woonbonus op korte termijn financieel nadelig is voor kopers van huizen. “Ik ben echter heel blij dat de Vlaamse regering de moed gehad heeft om te doen wat iedereen, SP.A en Groen incluis, wist. Deze beslissing was immers noodzakelijk om de woningprijzen niet kunstmatig hoog te houden en op lange termijn iedereen de mogelijkheid te bieden een woning te kopen.”

Pensioenen

Wat de invloed van Vlaams Belang op het regeerakkoord betreft, wees Gilles Verstraete (N-VA) erop dat er niets in het regeerakkoord staat dat ook niet in het eigen partijprogramma staat. “We hebben wel goed geluisterd naar het signaal dat de Vlaamse kiezer gegeven heeft op 26 mei”, aldus Verstraete.

Toen het thema van de pensioenen aangesneden werd, pleitte Verstraete ervoor “om de link tussen pensioen en werken te herstellen”. Het kan volgens hem niet langer dat bij de berekening van het pensioen de periode van werkloosheid gelijkgesteld wordt met de tijd dat men werkte. Verstraete is ook voorstander van verhoging van de effectieve pensioenleeftijd (die momenteel 60 bedraagt) en van de laagste pensioenen. Sammy Mahdi sprak zich uit voor een puntensysteem waarbij een puntenaantal zou gelden voor jaren dat men werkloos is. Volgens Vande Reyde kunnen we de pensioenfactuur betalen op voorwaarde dat er iets langer gewerkt wordt. Hij pleitte er ook voor om de grote verschillen tussen de pensioenen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen weg te werken.

Bij de oppositie stelde Bruno Tobback dat pensioenen betaalbaar blijven mits een verstandig budgettair beleid. Hij bestempelde de budgettaire prestatie van de voorbije federale regering, die afklokte met een tekort van 7 miljard, als “beneden alle peil”. SP.A is voorstander van een volledig pensioen na 42 jaar werken. Ook Dieter Van Besien (Groen) is daar voorstander van en wil daarvoor geld halen bij de grote vermogens. Van Langenhove pleitte voor het optrekken van onze pensioenen tot het EU-gemiddelde en wil dat financieren door te besparen op overheidsuitgaven. Jos D’Haese (PVDA) uitte felle kritiek op het feit dat het gemiddeld pensioen in ons land 1.250 euro bedraagt voor mannen en 900 euro voor vrouwen.

AANGERADEN
Meest recent