Psychologen roepen werkgevers op te tonen dat het oké is om hulp te zoeken: “Geef toe dat je met psycholoog sprak”

Bron © BELGA

Foto: VVKP

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) roept op deze Werelddag van de geestelijke gezondheid werkgevers en leidinggevenden op om te laten zien dat ze al met een psycholoog praatten en dat het oké is om hulp te zoeken.

De VVKP lanceerde tijdens de tiendaagse van de gezondheidszorg een Facebookcampagne waarbij aan burgers gevraagd werd om ervoor uit te komen dat ze al met een psycholoog spraken. Het bericht bereikte al meer dan 200.000 mensen, maar het trof de VVKP dat uit de vele reacties vaak ook veel terughoudendheid bleek.

“Vele mensen lieten berichten achter dat ze niet wilden meedoen uit schrik voor mogelijke reacties op het werk”, zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van VVKP. “Het is een voorbeeld van het taboe dat vandaag nog bestaat rond het zoeken van psychologische hulp.”

De VVKP blijft ijveren om een consult bij de psycholoog even vertrouwd te maken als een consult bij de huisarts en rekent daarbij in de eerste plaats op de werkgevers. Lowet: “Wij roepen werkgevers op om het goede voorbeeld te geven. Laat zien aan je collega’s, je medewerkers dat je al met een psycholoog sprak en dat dit oké is.”

De VVKP lanceert ook een nieuwe website, www.vvkp.be, met informatie voor patiënten en verwijzers. “We doen er alles aan om de drempel naar de psycholoog zo laag mogelijk te houden door patiënten en verwijzers zo goed mogelijk te informeren”, aldus Lowet. “Zo bevat de nieuwe website ook een sterk verbeterde ‘zoek een klinisch psycholoog’-functie.”

AANGERADEN