Koppel schuldig aan mensonterende behandeling van zevenjarige (stief)zoon: “Hij liep als een angstig hondje achter zijn vader. Hij was duidelijk bang”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: shutterstock

De rechtbank in Mechelen heeft donderdag een koppel schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling van hun zevenjarige (stief)zoon. De vader is ook schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen aan hetzelfde zoontje en zijn zusje. “Een affectief verwaarloosd en ondervoed kind dwingen om brood te eten dat hij niet lust, is onmenselijk”, zei de rechter.

Het toen zesjarige jongetje werd op 27 januari 2018 alleen aangetroffen op straat, naar eigen zeggen omdat hij thuis was buitengegooid. Het kind was ondervoed en had verschillende blauwe plekken. Onderzoek wees meteen op een problematische gezinssituatie.

Het nieuw-samengestelde gezin had vijf kinderen, maar vooral de situatie van D. was problematisch. De jongen werd door zijn eigen moeder in juli 2017 bij zijn vader gedropt, tot kort voordien was hij niet op de hoogte van het bestaan van het kind. Snel werd duidelijk dat het kind een zware rugzak met zich meedroeg en probleemgedrag vertoonde.

Bruin brood

De andere kinderen in het gezin verklaarden dat D. regelmatig slaag kreeg als hij stout was, dat hij verplicht bruin brood moest eten terwijl de anderen mochten kiezen, dat hij uren in de hoek moest staan met zijn armen omhoog en eigenlijk als een hond behandeld werd. De kinderen zeggen D. soms zelf in bescherming te hebben genomen tegen zijn vader, die heel agressief was.

“Op school was D. een normaal kind maar het viel op dat zijn brooddoos anders gevuld werd dan die van zijn stiefbroer en -zus”, aldus meester Peeters die de belangen van D. en zusje J. verdedigde. “D. liep als een bang hondje achter zijn vader, hij was er duidelijk bang voor.”

“Heel veel bagage”

De ouders ontkennen dat ze de jongen onmenselijk hebben behandeld. “Mijn cliënten hebben er alles aan gedaan om dat kind goed op te vangen, maar hij kwam met heel veel bagage in het gezin”, zegt meester Joris Vercammen. “Onmenselijke behandeling vereist een ‘minachting voor het individu’ en die was er allerminst. Zij hebben meteen dokters en psychiaters ingeschakeld toen ze zagen dat hij hulp nodig had. De enige fout die de vader maakte, was zijn zoon te slaan en daar moet hij gestraft voor worden maar van de andere beschuldigingen is niets van aan.”

Begeleiding

De verdediging vroeg de vrijspraak voor de stiefmoeder en een milde straf voor de vader maar daar ging de rechtbank niet op in. “Een affectief verwaarloosd en ondervoed kind dwingen om brood te eten dat hij niet lust, is onmenselijk”, zei de rechter.

Het koppel kreeg straffen van 18 maanden en één jaar, met uitstel mits de twee in begeleiding gaan.

De voogd ad hoc vroeg een schadevergoeding van 7.500 euro voor D. en 2.500 voor zusje J. Aan de stiefbroer en stiefzus werd elk 750 euro toegewezen omdat zij aanwezig waren bij de agressie en dit liet een zware indruk op hen na.

AANGERADEN