Vorig jaar voor 43 miljoen euro bijgeklust door de Belgen: strengere controles op “onbelast bijverdienen”

Foto: BELGA

Sinds het vorig jaar mogelijk werd om onbelast bij te klussen, hebben bijna 19.000 mensen op deze manier voor zo’n 43 miljoen euro bijverdiend, hoofdzakelijk binnen het verenigingsleven. Om eventuele misbruiken tegen te gaan kondigt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) de komende maanden grondige controles aan door de sociale inspectiediensten, zo waarschuwt ze.

Sinds vorige zomer kan je onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro bijverdienen, zonder dat je daarop belastingen of sociale bijdragen moet betalen. De vorige regering wilde daarmee het zwartwerk aanpakken. Kleine klusjes in huis, op kinderen passen of een andere job in het verenigingsleven konden voortaan officieel én ook zonder taksen.

En van dat systeem van onbelast bijverdienen wordt gretig gebruikgemaakt, aldus cijfers van federaal minister van Werk Nathalie Muylle. De voorbije 15 maanden gaven bijna 19.000 mensen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan dat ze via dit systeem één of meerderen keren bijklusten, en dat voor een totaalbedrag van in totaal meer dan 43 miljoen euro.

De cijfers tonen aan dat het bijklussen in hoofdzaak gebeurt binnen het verenigingsleven, en dan vooral bij sportclubs: denk aan trainers of administratieve krachten van sportclubs of andere verenigingen die via dit systeem voortaan officieel worden betaald.

Misbruiken

Onbelast bijverdienen kan voor alle duidelijkheid ook buiten het verenigingsleven, waarbij de ene burger dan diensten levert aan een andere burger. Maar uit de “bijklus-tabellen” blijkt dat het ook hier vaak om (privé-)sportlessen gaat, of bijvoorbeeld het verstrekken van zorg aan zorgbehoevende personen.

LEES OOK. 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen met klusjes: zo gaat het in zijn werk (N+)

Nu het systeem iets meer dan een jaar bestaat, is het volgens Muylle tijd voor grondige controles, zodat eventuele misbruiken uitblijven. Denk bijvoorbeeld aan een bakker die onbelast bijverdient met… bakken. De sociale inspectiediensten, waaronder de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD), zal daarom de komende maanden verschillende controleacties op het getouw zetten, aldus de minister. Daarbij zal onder meer worden nagegaan of bijklussers wel aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Vorig jaar voor 43 miljoen euro bijgeklust door de Belgen: strengere controles op “onbelast bijverdienen”

Oneerlijke concurrentie

Onder meer Unizo en de bouwsector waren bijzonder koele minnaars van het onbelast bijklussen, omdat ze oneerlijke concurrentie vreesden. Het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle beklemtoont echter dat uit de gegevens blijkt dat het zo’n vaart niet loopt. “Het aantal aangiftes voor kleine klussen in de sector van de bouwbedrijven – zoals bijvoorbeeld kleine onderhoudswerken – is veeleer laag. De cijfers tonen duidelijk aan dat het systeem van onbelast bijklussen vooral wordt gebruikt voor die zaken waarvoor het echt bedoeld was, met name het sport- en verenigingsleven.”

DE VOORWAARDEN

- Wie mag het? Werknemers die minstens vier vijfde werken, gepensioneerden en ook zelfstandigen in hoofdberoep (maar zij mogen niet bijklussen voor dezelfde activiteit als hun hoofdberoep).

- Voor hoeveel? Maximaal 6.130 euro per kalenderjaar, verplaatsings- en andere onkosten inbegrepen.

- Voor welke klussen? Diensten van de ene burger aan de andere. Het moet wel om occasionele diensten gaan, dus niet het wekelijks maaien van een tuin. Mensen mogen er ook geen reclame voor maken. Daarnaast mag je ook onbelast bijverdienen in het verenigingswerk, zover die activiteiten buiten het professionele circuit vallen.

- Wie komt niet in aanmerking? Studenten, huisvrouwen/huismannen en werkzoekenden.

- Meer info: www.bijklussen.be

Door Werner Rommers
AANGERADEN
Meest recent