Regering schept eindelijk duidelijkheid: niemand misloopt woonbonus én verlaagde registratierechten

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) heeft een oplossing uitgewerkt zodat geen enkele huizenkoper zowel de woonbonus als de verlaagde registratierechten misloopt. De regering keurde het compromis vrijdagochtend goed.

De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6 procent. Voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop kan vallen. Voor de registratierechten wordt gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigen sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen.

LEES OOK. Dit betekent afschaffing woonbonus voor u: iedereen verliest, koppels het meest (N+)

Diependaele heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus.

Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard. Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

AANGERADEN