Gent wil honderd procent sociaal zijn

In de tuin aan het Stam werd geboeid geluisterd naar de slotconclusies. Foto: Bart Moerman

Gent -

Enkele honderden Gentenaars actief in de sociale sector trokken zaterdag naar het Stam voor een reeks lezingen, voordrachten en debatten over hoe het nog beter kan met sociaal Gent. “Het is belangrijk dat we naar de mensen luisteren voor we onze beleidsnota’s schrijven”, zegt schepen van Participatie Astrid De Bruycker (SP.A).

Op een slotmoment zeiden de drie betrokken schepenen alvast dat ze veel bij geleerd hadden. “Ik vond het een goed idee om daklozen meer een stem te geven in de daklozenwerking”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). “En daarnaast ben ik nog meer beginnen beseffen hoe moeilijk ouders van kinderen met extra leerzorgen als ADHD en autisme het in de vakantieperiodes hebben, zeker als ze beperkte financiële middelen hebben.”

Schepen van Sociale Zaken Rudy Coddens (SP.A) heeft nog maar eens gemerkt hoe belangrijk het is dat men weet wat er allemaal bestaat op sociaal gebied in Gent. Een oudere dame bij voorbeeld zocht hulp om eens een pak rommel naar het containerpark te krijgen, en vernam in het Stam dat het OCMW een project rond burenzorg heeft, die dit soort problemen oplost.

Door Bart Moerman
AANGERADEN
Meest recent