Regering dient ontwerpbegroting in bij Europa

Foto: Photo News

Bij gebrek aan een nieuwe federale regering dient België dinsdag voor 2020 een ontwerp van begroting bij ongewijzigd beleid in bij Europa. Daarvoor baseert minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zich op de voorlopige twaalfden, het systeem waarbij de regering elke maand maar een twaalfde van het budget van het jaar voordien kan gebruiken.

De huidige regering in lopende zaken beschikt niet over een meerderheid in het parlement en is dus niet in staat om een begroting op te stellen die de huidige financiële ontsporingen kan corrigeren en beantwoorden aan de Europese eisen. Volgens het laatste rapport van het monitoringcomité kijkt ons land aan tegen een tekort van 8,1 miljard euro in 2020. Tegen het einde van de legislatuur dreigt dat op te lopen tot 11,4 miljard euro.

Het is aan de nieuwe regering om een begroting op te stellen en die als addendum naar Europa op te sturen. Het definitieve Europese verdict over de Belgische staatskas wordt ergens begin 2020 verwacht.

Door blg, agy