Jeroen Piqueur moet 20 miljoen euro betalen aan curatoren van failliete Optima Bank

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Gent -

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, blijft overeind. Dat heeft de familiekamer van het Gentse hof van beroep beslist, in een bevestiging van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. De vrouw van Jeroen Piqueur had de nietigverklaring ervan gevraagd omdat zij er geen toestemming voor gegeven had, maar de rechtbank en het hof wezen die vraag af.

Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB). Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens hem ook aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. In eerste aanleg werd die vraag afgewezen, omdat het om een eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen. Het hof van beroep bevestigt nu de beslissing, maar de motivering van het arrest is nog niet bekend.

Matthias Storme, de advocaat van Piqueur en zijn vrouw, had bij de behandeling opnieuw de nietigverklaring van de persoonlijke verbintenis gevraagd. “De wetgever heeft in dit soort situaties het gezin willen beschermen. Het gaat hier om een gezinsbelang van 20 miljoen euro, dat kom je niet vaak tegen”, stelde Storme. “De Nationale Bank probeerde wetsontwijking te organiseren, dat was de manifeste bedoeling. De bank liet meneer Piqueur een voorgetikte tekst tekenen. (...) Hij mocht niet buitengaan voor er getekend werd. De NBB wou hem niet de kans geven dat hij overleg pleegde met zijn echtgenote.”

De curatoren van de failliete Optima Bank had zich daartegen verzet, maar de curatoren van het persoonlijk faillissement van Jeroen Piqueur stelden dat hij niet meer over het geld beschikt. “Er zijn momenteel voor 74 miljoen euro schuldeisers aangemeld”, zei de curator. “Een bedrag van 38 miljoen overlapt met het faillissement van Optima Bank, maar wat het actief betreft komen we nooit aan 20 miljoen. Er is wel het inbeslaggenomen jacht, maar het is onduidelijk of dat meneer Piqueur toekomt.”

De Rubeccan, die te koop stond voor 9,8 miljoen euro, werd vorig jaar verkocht en het geld werd gestort op de rekening van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

Piqueur en zijn echtgenote kunnen nog cassatieberoep aantekenen tegen het arrest van het hof van beroep.

“20 miljoen? Niets vergeleken met zijn onwezenlijk riante levensstandaard”

“Een bedrag van 20.000.000,00 euro is als het ware niets in verhouding tot de onwezenlijk riante levensstandaard van het gezin (van Jeroen Piqueur, nvdr.).” Dat stelt het Gentse hof van beroep in het arrest waarin de garantiestelling van 20 miljoen euro aan Optima Bank bevestigd werd. “De aanvoering als zou het vanzelf spreken dat een bedrag van 20.000.000,00 euro het gezinsbelang in gevaar brengt, gaat in de gegeven omstandigheden (bekeken en geëvalueerd in het najaar van 2014) allerminst op”, aldus het arrest.

AANGERADEN
Meest recent