Vorig jaar ingevoerde effectentaks alweer vernietigd (maar Staat moet al betaalde taksen niet teruggeven)

Bron © BELGA

De effectentaks die de regering vorig jaar invoerde, is vanuit meerdere oogpunten ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof donderdag geoordeeld.

LEES OOK. Effectentaks levert voorlopig 214 miljoen euro op

De federale regering voerde vorig jaar een jaarlijkse heffing in van 0,15 procent op beleggingen van natuurlijke personen op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen. De taks was beslist tijdens het Zomerakkoord van 2017, waarin ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (uitgewerkt door N-VA-minister Johan Van Overtveldt) en het onbelast bijklussen (een Open VLD-trofee) waren beslist. De effectentaks moest tegemoetkomen aan de vraag van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid.

De taks wordt alleen geheven op effectenrekeningen die minstens 500.000 euro waard zijn. De maatregel moest 254 miljoen euro opbrengen. Begin dit jaar stond de teller op 214 miljoen euro, maar dat cijfer was toen nog niet definitief.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat de wetgever wel degelijk mag streven naar meer fiscale rechtvaardigheid door een taks op grotere vermogens, maar dat het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie daarbij wel gerespecteerd moet worden. Dat is bij de effectentaks niet het geval.

Vermogensbarometer

Zo worden sommige financiële instrumenten die op een effectenrekening staan, wel aan de taks onderworpen (onder meer aandelen en obligaties) terwijl dat voor andere (zoals opties, swaps of vastgoedcertificaten) niet het geval is. Het Hof vindt dat verschil in behandeling onredelijk. Ook aandelen op naam, die niet ingeschreven zijn op een effectenrekening, ontsnappen aan de taks, terwijl die aandelen op naam volgens het Hof ook een “vermogensbarometer” vormen.

Mensen met werkelijke vermogens van een half miljoen euro of meer kunnen ook aan de taks ontsnappen door de effectenrekening op naam van meerdere titularissen te zetten. Ook dat vindt het Hof discriminerend.

De taks wordt nu vernietigd, maar de gevolgen blijven wel gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen voor of op 30 september 2019. Met andere woorden, de staat moet de reeds betaalde taks niet terugbetalen.

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFP), die samen met anderen de effectentaks aanvocht bij het Grondwettelijk Hof, reageert tevreden op het arrest. “Ik hoop dat de toekomstige regering een les leert uit de vernietiging van deze wet en stopt met onrechtvaardige maatregelen ten opzichte van beleggers uit te vaardigen. De fiscale druk op kapitaal is hoog en verder verhogen heeft eerder negatieve gevolgen”, zegt voorzitter Sven Sterckx. “In plaats van de belastingdruk op beleggingen verder op te drijven zou de regering beter maatregelen nemen die de bevolking kunnen stimuleren om een deel van hun cash gelden te investeren. Te beleggen dus. Dan kan hun geld productief renderen in onze economie.”

AANGERADEN