Nieuw wetsvoorstel: “Lachgas alleen nog te koop in apotheek”

Foto: WAS

Vlaams Belang heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend, om de verkoop van ampullen lachgas – in theorie enkel bedoeld als aandrijfmiddel voor slagroomspuiten – enkel nog via de apotheek te laten verlopen. Tegelijk wil het de verkoop van lachgas verbieden aan minderjarigen.

Het spotgoedkope lachgas kende de voorbije maanden een enorme opmars onder jongeren, maar ook twintigers. Recent gebeurden er verschillende verkeersongevallen waarbij de politie vermoedt dat de chauffeur onder invloed was van lachgas, wat een tijdelijke roes bij de gebruiker veroorzaakt.

Om te vermijden dat er te lichtzinnig met lachgas wordt omgesprongen, wil Vlaams Belang daarom dat (meerderjarige) particulieren deze ampullen enkel nog bij de apotheek kunnen aanschaffen, “Op die manier wordt er een zekere psychologische drempel ingebouwd bij potentiële kopers en kan de apotheker zijn rol in de eerstelijnspreventie opnemen”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman.

Vlaams Belang beklemtoont dat restaurantuitbaters niet naar de apotheek moeten hollen voor nieuwe patronen voor hun slagroomspuiten: “de horeca kan terecht in de voor hen bestemde groothandel.”

Recent dienden ook de franstalige liberalen in het parlement een wetsvoorstel in om de verkoop van lachgas te verbieden voor minderjarigen. Enkele gemeenten, waaronder Kortrijk, brachten zo’n verbod al in de praktijk via het plaatselijke politiereglement.

Door wer
AANGERADEN