Gent gaat belastingen “optimaliseren” en “beter innen”: 19 miljoen euro per jaar

Foto: BELGAIMAGE

Gent -

Een hele reeks lokale belastingen in Gent zal “geoptimaliseerd” of “beter geïnd” worden de komende jaren. Dat moet zo’n 19 miljoen euro per jaar opbrengen, heeft het stadsbestuur vrijdag bekendgemaakt. De bedrijfsbelasting wordt volledig hervormd en krijgt een ‘milieucomponent’ om duurzame bedrijven te belonen.

In het meerjarenplan van de Stad Gent tot 2025 staan in totaal voor 630 miljoen euro investeringen. Maar er is ook gezocht naar extra inkomsten om die investeringen te kunnen doen. Na lang onderhandelen eindigde de ploeg van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) op een extra inkomst van gemiddeld 58 miljoen euro per jaar, tot 2025.

Daarvoor wordt gerekend op de hulp van de nieuwe Vlaamse regering, die aankondigde een aanzienlijk deel van de pensioenkosten voor de vastbenoemde ambtenaren van alle Vlaamse gemeenten over te nemen. In Gent levert dat tussen 2020 en 2025 gemiddeld zo’n 21 miljoen euro per jaar op, zegt het stadsbestuur.

De nieuwe Vlaamse regering wil ook dat inkomsten van snelheidscontroles in de zones 30 en 50 in de steden en gemeenten rechtstreeks naar het lokaal bestuur vloeien en niet meer naar Vlaanderen zelf. In Gent wordt daardoor op 3,5 miljoen euro extra inkomsten gerekend, per jaar.

“Betere inning”

Daarnaast is gezocht naar besparingen en extra belastingen om meer inkomsten te vinden. Een “optimalisatie” van een hele reeks lokale belastingreglementen en een “betere inning” moet jaarlijks gemiddeld 19 miljoen euro opleveren. Dat zegt Rudy Coddens (SP.A), schepen van Financiën.

“Bepaalde belastingen worden hervormd en gericht opgetrokken”, klinkt het in een persbericht. Aan de algemene personenbelasting en de onroerende voorheffing in Gent wordt niet geraakt, zoals beloofd in het bestuursakkoord.

Coddens had het vrijdag onder meer over de belasting voor bedrijven, drukwerk, toeristische logies, terrassen en leegstaande gebouwen. “In bepaalde reglementen is echt wel iets meer te halen, bijvoorbeeld door er extra mensen op in te zetten om te controleren en te innen. Op Airbnb’s bijvoorbeeld gaan we de dienst Belastingen meer laten controleren.”

Bedrijfsbelasting

Concrete cijfers werden vrijdag nog niet gegeven. Maar bijvoorbeeld de bedrijfsbelasting in Gent zal in zijn volledigheid herbekeken worden. Dat gaf Sofie Bracke (Open VLD), schepen van Economie vrijdag aan. “We gaan de verschillende belastingen voor bedrijven hervormen tot één geheel. Er staan daar nog sterk verouderde dingen in die niet meer goed te innen zijn.”

De nieuwe Gentse bedrijfsbelasting zal een ‘milieucomponent’ bevatten, bevestigt Bracke. “Bedrijven die het goed doen op vlak van milieu en klimaat kunnen we zo belonen.”

Op de vraag of de bedrijfsbelasting zal stijgen, konden Bracke en Coddens vrijdag niet antwoorden. “Dat kunnen we nu nog niet zeggen”,zegt Coddens. “Het gaat om een mengeling van verschillende belastingen. Het zal pas ingaan in 2021.”

Bracke: “Het gaat niet om een lineaire verhoging. We gaan de bedrijfsbelasting performanter maken, beter inbaar en moderner. Er zal een traject opgestart worden met VOKA en North Sea Port daarvoor.”

Stadspersoneel

De derde pijler om aan extra inkomsten te raken is een brede “effeciëntie-oefening” bij de stadsdiensten en dochterorganisaties zoals het OCMW en het Mobiliteitsbedrijf. Maanden geleden kreeg elke dienst de opdracht een lijst met mogelijke besparingen op te maken.

“We hebben gekeken wat er te rationaliseren is en wat we efficiënter kunnen doen”, zegt Coddens. “Het gaat niet om een besparing. We creëren net 58 miljoen euro extra ruimte. Het gaat dan om taken die niet meer nodig zijn of die gedigitaliseerd kunnen worden, of mensen die in pensioen gaat die niet meer vervangen worden. We willen het werk dat op ons afkomt met het juiste aantal mensen doen.”

Er wordt geen stadspersoneel ontslagen, benadrukt schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen). Over vijf jaar zullen er zelfs 90 à 100 extra mensen aan de slag zijn bij de Stad. Er komen onder meer extra maatschappelijk werkers en brugfiguren in de scholen.

Vanaf 2020 slaan de huisvuilzakken in Gent ook licht op in prijs, is vrijdag bekendgemaakt. Maar budgettair zal dit geen al te grote meerinkomst opleveren.

Waarin wordt er geïnvesteerd in Gent de komende vijf jaar?

Nieuwe glijbaan voor Blaarmeersen en volledig nieuw zwembad in Wondelgem

Nog zeker twee keer Lichtfestival in Gent, 53 miljoen in cultuurinfrastructuur

Door Bert Staes
AANGERADEN
Meest recent