Drie Leuvense scholen fuseren: personeel, ouders en leerlingen plannen woensdag protestbetoging

Bron © BELGA
Leuven -

Onder het motto ‘Stop Perron 3000’ gaat Spoorloos 3000, waarin personeelsleden, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn, samen met de christelijke vakbond COC en het Leerlingenorgaan op woensdag 23 oktober betogen tegen het plan van drie katholieke scholen in het Leuven - Paridaens, Sint-Pieterscollege en het Heilig Drievuldigheidscollege - om te fuseren.

De drie scholen willen zoals bekend een gezamenlijke eerste graad gaan organiseren op een aparte locatie. Voor de 2e en 3e graad zijn verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van wie in het project stapt. De scholen, die alle drie ASO-richtingen aanbieden, zoeken immers nog partners met TSO- en BSO-richtingen. Van bij de aankondiging eind september was er meteen veel protest bij leerlingen die zitstakingen en andere acties hielden. Ook bij personeelsleden en ouders is er protest. Samen met de leerlingen bundelden zij de krachten in Spoorloos 3000.

In pamfletten met betrekking tot de betoging tussen 12 en 14 uur eist Spoorloos 3000 van de betrokken schooldirecties en raad van bestuur “geen hervormingen te forceren waarvoor elk draagvlak ontbreekt”. “Behoud het rijke Leuvense scholenlandschap met scholen op maat van elk kind. Experimenteer niet met kinderen op basis van een vaag en niet-onderbouwd plan. Zoek samen met directies, leerkrachten, leerlingen en ouders op een constructieve manier oplossingen voor de uitdagingen binnen de Leuvense onderwijscontext”.

AANGERADEN
Meest recent