Dienst Vreemdelingenzaken heropent wooneenheden in gesloten centrum voor gezinnen met volwassen kinderen

Bron © BELGA

Foto: Photo News

/ Steenokkerzeel -

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft om operationele redenen beslist om de gezinswoningen in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel te gebruiken voor de opsluiting van gezinnen met volwassen kinderen. Ondertussen werkt DVZ aan een structurele oplossing voor de gezinnen met minderjarige kinderen. Zo bevestigt het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) berichten in de pers.

De woonunits in Steenokkerzeel staan reeds sinds september 2018 leeg, nadat de Raad van State oordeelde dat er te veel geluidshinder was door de nabijheid van de luchthaven.

“Een verblijf in de illegaliteit is geen gezonde situatie voor een kind. Mensen in illegaal verblijf moeten het land verlaten. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Voor families blijft de opsluiting in een gesloten centrum een allerlaatste redmiddel, nadat alle andere alternatieve vormen van detentie uitgeput zijn”, stelt de minister.

De Block wijst erop dat asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn het land moeten verlaten, met of zonder kinderen, al dan niet minderjarigen. De minister zet in op coaching en begeleiding met het oog op een vrijwillige terugkeer. Soms voldoet het echter niet om mensen in illegaal verblijf te overtuigen om uit eigen beweging België te verlaten. Dan is een vorm van detentie en controle nodig.

“Voor gezinnen met minderjarige kinderen gebruiken we eerst, in het belang van het kind, alternatieve vormen van detentie. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld naar school blijven gaan, maar is de familie nog steeds verplicht een terugkeertraject te volgen”, licht De Block toe.

België moet wel een stok achter de deur kunnen houden voor diegenen waarvoor die alternatieve vormen van detentie niet voldoen en die in de illegaliteit proberen te onderduiken. Daarom is de opsluiting een laatste redmiddel.

AANGERADEN