Boris Johnson verliest tweede stemming: geen spoedprocedure voor Brexit, mogelijk nieuwe verkiezingen

Foto: AFP

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond het licht op groen gezet voor het afsluiten van de plenaire behandeling van de Brexitwet, een eerste horde voor het Brexitakkoord van premier Boris Johnson. Maar de tweede stemming over de spoedbehandeling van die procedure werd niet goedgekeurd door het parlement.

Het Lagerhuis begon dinsdag met de bespreking van de Withdrawal Agreement Bill - of ‘WAB’ - de wet die het Brexitakkoord dat Johnson vorige week sloot met de EU in nationale wetgeving moet omzetten. De stemming draaide rond de vraag of die wet wordt goedgekeurd in tweede lezing, wat betekent dat de plenaire behandeling ervan wordt afgerond en de tekst naar de bevoegde commissies kan. 329 parlementsleden stemden daarvoor, 299 tegen.

Spoedprocedure

Een eerste horde is dus genomen, maar van de tweede stemming werd niet verwacht dat die gemakkelijk zou verlopen. En dat was ook niet het geval. Het Britse Lagerhuis heeft de spoedbehandeling van de Brexitwet verworpen. Een ordelijke Brexit tegen eind deze maand lijkt nu zo goed als onmogelijk.

LEES OOK. Brexit-eindspel wordt nog complexer nu Labour amendement plant dat essentie deal onderuithaalt

De regering verloor de stemming met 308 tegen 322 stemmen. Premier Boris Johnson zei eerder op de dag al dat hij de Brexitwet in dat geval zou terugtrekken, en dat hij zou aansturen op vervroegde verkiezingen.

In een eerste reactie op de stemmingen in het Lagerhuis toonde Johnson zich opgetogen dat een meerderheid zich achter de Brexit-wet heeft geschaard. “Dit is een belangrijk moment”, zei hij, waarbij het parlement eindelijk het nationaal belang vooropgesteld heeft. Johnson zei wel ontgoocheld te zijn over het feit dat de voorgestelde spoedprocedure verworpen werd, zodat - aldus de premier - een Brexit op basis van het akkoord dat met de EU gesloten werd niet meer haalbaar is tegen 31 oktober.

Hoogstwaarschijnlijk zit er een nieuw uitstel voor de Brexit aan te komen. Het parlement dwong Johnson er eerder al toe dat aan te vragen. “Het is nu aan de Europese Unie om een beslissing te nemen. Ik zal met de Europese lidstaten praten tot ze die beslissing genomen hebben”, zei Johnson. “Zolang pauzeren we de behandeling van deze wetgeving.”

Johnson gaat (voorlopig?) dus niet zo ver als hij dinsdagmiddag dreigde. Toen kondigde hij aan bij een nederlaag over de spoedprocedure de WAB weer in te trekken en vervroegde verkiezingen te zullen aanvragen. “Hoe dan ook, op de een of andere manier, zullen we de Europese Unie verlaten mét dit akkoord”, zei Johnson dinsdagavond.

De Europese Commissie verwacht nu dat de Britse regering meer toelichting geeft bij de volgende stappen, reageerde een woordvoerster meteen op Twitter. Europees president Donald Tusk zet intussen zijn raadplegingen van de Europese leiders verder over het verzoek van Johnson om de Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat verzoek diende hij zaterdag reeds in.

AANGERADEN