Fedasil heropent opvangcentrum voor 250 asielzoekers op Gentse boot

Bron © BELGA

Foto: Florian Van Eenoo photonews

De Nederlandse gevangenisboot Reno zal opnieuw aanmeren in Gent om tijdelijk opvang te verschaffen aan 250 asielzoekers. Dat meldt Fedasil. Er zullen gedurende minstens twee jaar asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak worden ondergebracht. In december opent het tijdelijk asielcentrum.

In 2016 en 2017 werden al eens asielzoekers ondergebracht in het opvangponton aan de Rigakaai, vooral in de nasleep van de asielcrisis van 2015. Fedasil kampt momenteel opnieuw met capaciteitsgebrek en vroeg daarom Gent om plaats te bieden aan gezinnen en alleenstaanden uit conflictgebieden.

Het stadsbestuur gaat in op die vraag. “Gent is een open en solidaire stad en wil zijn verantwoordelijkheid nemen om mensen in nood op te vangen”, zegt schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding Rudy Coddens (Sp.a). “Dat moet wel op de Gentse manier: niet enkel bed, bad, brood, maar ook een sterke begeleiding. Zo krijgen nieuwkomers alle kansen om een nieuw leven op te bouwen.” De stad investeert daarom zowat 720.000 euro in het ponton en er zullen zowat 40 mensen tewerk gesteld worden. Na de opstartfase zal Fedasil een vrijwilligerswerking op poten zetten en buurtbewoners uitnodigen voor een nadere kennismaking. De Vlaamse overheid zal een deel van de kosten dragen.

Op 4 november wordt een informatiemoment gepland waarin de plannen voor de buurtbewoners worden toegelicht.

AANGERADEN