Ophef over uitspraak Walter De Donder (CD&V): “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen”

In een opmerkelijk filmpje op Twitter kaart CD&V-voorzitterskandidaat en burgemeester van Affligem Walter De Donder het migratieprobleem aan. “Het grootste probleem is niet dat het probleem er is, maar dat het wordt ontkend.”

Simon Andries en Jens Vancaeneghem

“Ik kom vaak in Antwerpen en ik ken daar ook een paar regio’s die zwaar getroffen zijn door migratie en door foute inburgering (...). Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is in Brussel ook zo.” Met een aantal opvallende uitspraken legde Walter De Donder, burgemeester van Affligem en één van de zeven kandidaten voor het voorzitterschap bij CD&V, dinsdagavond tijdens zijn verkiezingsronde het migratiethema op tafel.

“Het probleem van migratie durven te erkennen en benoemen is een eerste stap. Naast kansen voor inburgering”, zegt hij bij een filmpje dat hij zelf online zette. Daarin benadrukt De Donder vooral dat de ‘beleidsmensen’ het probleem altijd ontkend hebben na Zwarte Zondag. “Men zei toen: ‘Dat is niet aan de orde, het multiculturele heeft voorrang en we moeten iedereen omarmen’. Maar men heeft op terrein gezien dat dat niet werkt. Het grootste probleem is niet dat het probleem er is, maar dat het wordt ontkend.”

“Eigen mensen” en “andere groepen”

In het filmpje legt De Donder zijn aanpak van de vluchtelingenproblematiek ook in zijn eigen woorden uit. “Als ik een logeerkamer zou hebben die leegstaat, dan kan ik gerust iemand die op de vlucht is een dak boven zijn hoofd geven. Maar als die op een bepaald moment zegt: ‘ik heb nog familie, nog wat gerief, nog wat nichten en tantes, mogen die er ook nog bij?’ Dat mag allemaal van mij. Maar als die groep op een bepaald moment tegen mij begint te zeggen wanneer ik mijn licht moet uitdoen, wanneer ik moet vertrekken, naar welk programma ik op tv moet kijken, dan denk ik dat je die groep moet uitnodigen en zeggen: ‘jongens, we moeten even praten, want dit gaat niet’.”

Dat taalgebruik - De Donder neemt expliciet de woorden “ontvolking”, “eigen mensen” en “andere groepen” in de mond - zijn ze bij de christendemocraten niet gewoon. De Donder gooit ook de vluchtelingenproblematiek en de inburgering van tweede of derde generaties op één hoop. Op het belang van dat onderscheid heeft CD&V tot nu toe altijd nauwlettend toegekeken, maar onder De Donder zou de partij op dat vlak dus een heel stevige ruk naar rechts maken.

Op Twitter reageert De Donder kort op de hetze. “In Affligem wordt een sterk integratiebeleid gevoerd met een inburgeringstraject, huiswerkbegeleiding, praatcafé, taalcursussen, speeltaalplein”, klinkt het. “Zo veel mogelijk kansen bieden om dialoog en integratie mogelijk te maken. Iedereen kansen geven dus. Wegkijken geeft wrevel.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Reactie van tegenkandidaat Mahdi

Het filmpje lokte dan ook snel een stroom van reacties uit op sociale media. Op Twitter reageerde Sammy Mahdi, ook een kandidaat-voorzitter bij CD&V, al op de uitspraken van Walter De Donder. Mahdi schreef enkel een bijbelverwijzing: ‘Leviticus 19:34’. Daar lezen we: ‘De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland.’

© Photo News

Aan de telefoon verduidelijkt Mahdi dat hij met die passage verwijst naar de wortels van de partij, met name naar de ‘C’ in CD&V. “Een inspirerende passage om het te hebben over mensen of die nu van ergens anders zijn of van hier”, zegt hij. Rechtstreeks reageren op De Donder wil hij niet. “Ik wil vooral mijn eigen verhaal over migratie vertellen”, zegt Mahdi.

Vermeulen: “Meer compassie”

Ook kandidaat-voorzitter Christophe Vermeulen pikt in. Volgens Vermeulen is het probleem de afgelopen decennia inderdaad onvoldoende aangepakt, “ook door CD&V”. Volgens hem moeten migranten “de kansen grijpen”, en is een diverse gemeenschap “alleen maar mogelijk wanneer iedereen de waarden en normen aanvaardt die de fundamenten vormen van deze gemeenschap”. Maar tegelijkertijd pleit de ex-jongerenvoorzitter voor “meer compassie”. “Het is aan deze generatie om het samen beter te doen. En stigmatiseer niet. Dat helpt niemand. Kom met oplossingen.”

Van Petegem: “Toon van Walter is niet de mijne”

“De toon van Walter is niet de mijne”, benadrukt Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem, nog een andere kandidaat-partijvoorzitter, op Twitter. “We moeten solidair zijn met mensen op de vlucht. We geven hen kansen zodat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en kunnen bijdragen door Nederlands te leren, te werken en belastingen te betalen. De integratie kan soms beter, maar dan moeten wij daar als politici werk van maken. (...) Opdelen in hokjes creëert enkel frustratie en ontmoedigt om te integreren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Coens en Terwingen

Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge en kandidaat-partijvoorzitter, is het ook niet eens met De Donder. “Een thuis maken voor mensen in hun buurt, in hun onderneming, is belangrijk en dat doe je met iedereen, niet door mensen tegen elkaar op te zetten of uit te sluiten.”

“Christendemocratie gaat over mensen samenhouden, óók als de uitdagingen groot zijn”, benadrukt Raf Terwingen tot slot. “We hoeven de retoriek van extreemrechts niet over te nemen om oplossingen te vinden. Geen wij-zij voor mij.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

bekijk ook

Ook Walter De Donder, burgemeester van Affligem en van ‘Samson en Gert’, wil voorzitter van CD&V worden

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten