Fiscale druk in België opnieuw gestegen vorig jaar

Bron © BELGA

De fiscale druk in België is vorig jaar verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Van alle EU-landen was enkel in Frankrijk de som van inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bbp hoger dan bij ons

.

De verhouding van belastinginkomsten tegenover het bruto binnenlands product bedroeg in 2018 in België 47,2 procent. Het jaar daarvoor jaar was dat nog 47 procent, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. De cijfers van de voorbije jaren heeft het statistiekbureau licht herzien. Vorig jaar was nog sprake van een ratio van 47,3 procent in 2017.

In Frankrijk ging het cijfer van 48,3 naar 48,4 procent. Nummer drie Denemarken tekende voor de grootste daling in de hele EU en ging van 46,8 naar 45,9 procent. Het EU-gemiddelde steeg van 40,2 naar 40,3 procent.

Ierland (23 procent), Roemenië (27,1 procent) en Bulgarije (29,9 procent) kennen de laagste belastinginkomsten in verhouding met hun bbp.

Tijdelijk fenomeen

In een reactie zegt de woordvoerder van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), verwijzend naar cijfers van het Federaal Planbureau, dat de stijging in België een tijdelijk fenomeen is. Dat verklaarde zijn voorganger Johan Van Overtveldt (N-VA) vorig jaar ook al toen er een stijging was.

“Vanaf 2019 voorziet het Federaal Planbureau in een sterke daling”, klinkt het. “De lichte stijging van 2018 zit volgens het Federaal Planbureau vooral bij de vennootschappen. Oorzaken zijn vermoedelijk de hogere winsten in 2018, hoger dan het bbp, en de maatregel die werd genomen zodat bedrijven meer vooraf betalen.”

Verder verwijzend naar het Planbureau, zegt het kabinet-De Croo dat de algemene belastingdruk op de gezinnen constant blijft. “Er is een tweede fase van de taxshift geweest, waarbij ook veel jobs werden gecreëerd. Dat zijn mensen die vroeger geen belastingen betaalden en nu wel. Meer mensen aan het werk maakt in macrocijfers het effect van de taxshift voor een deel ongedaan.”

# Belga context ## Related picture(s) [Money]

## Related link(s) [Studie Eurostat]

View full context on [BelgaBox]

(belga)

AANGERADEN