Natuur en Bos gaat minder bomen kappen

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) neemt gas terug in het kappen van bomen in zijn eigen bossen. Het tempo waarin dat zal gebeuren wordt teruggeschroefd, net als de schaal. Dat zeggen Jeroen Nachtergaele, hoofd van de afdeling adviezen en vergunningen, en Stefan Borry, die de afdeling terreinbeheer leidt.

Het agentschap doet de bijsturing na aanhoudend protest van burgers die het grootschalige rooien ervaren als een verminking. “Vanwege de efficiëntie hebben we de jongste jaren soms grote kappingen in één keer doorgevoerd”, zegt Borry. “De slinger is wellicht wat doorgeslagen. Wij begrijpen dat sommige ingrepen de bosbezoekers bruuskeren. Daarom zullen we vanaf nu geleidelijker te werk gaan.”

Maar de kap als dusdanig staat niet ter discussie. Het ANB verantwoordt dat met als voornaamste argument de biodiversiteit. Een gevarieerder bos (meer verschillende soorten en leeftijden, open plekken) biedt meer levenskansen aan uiteenlopende diersoorten en is robuuster. Om die ­reden worden ook exoten als de Amerikaanse eik geveld. Het agentschap vindt voor die visie steun bij wetenschappers en bij een vereniging als Bos+.

Volgens Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer verhoogt de boomkap de veiligheid op de weg en zijn de werken absoluut noodzakelijk.

Ook de politie was in de voorbije jaren vragende partij, vooral langs snelwegparkings. Omdat transmigranten zich vaak verstopten in het groen tot wanneer ze in een vrachtwagen konden klimmen.

Op volgende link kan je zien waar er bomen worden gekapt: http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Door tg
AANGERADEN