Verberg het voetgangerslicht voor automobilisten: zo moeten kruispunten veiliger worden

Voetgangers moeten niet meer naar de overkant kijken om te zien of ze groen hebben, hier aan de Maalse Steenweg in Brugge. Het licht staat er vlak bij hen. Foto: Simon Mouton

Geen voetgangerslicht meer aan de overkant van de straat, maar vlak bij de plaats waar je wil oversteken: dit moet het verkeer op kruispunten fors veiliger maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft enkele proefprojecten lopen. De nieuwe regeling zou ook tot minder verkeersagressie tegen voetgangers leiden.

Wie vandaag te voet een kruispunt oversteekt, wacht daarbij tot het voetgangerslicht aan de overkant van de straat op groen springt. In Brugge en Menen zijn nu echter proefprojecten opgestart, waarbij dit voetgangerslicht aan de overkant verdwijnt. Voetgangers moeten zich er baseren op het voetgangerslicht aan hun kant van het kruispunt. Springt dat op groen – de lichten hangen trouwens op ooghoogte – mag er worden overgestoken.

Verberg het voetgangerslicht voor automobilisten: zo moeten kruispunten veiliger worden
Foto: mvn

De proefprojecten hebben als doel het verkeer op kruispunten met verkeerslichten veiliger te maken, vooral voor voetgangers en fietsers. Zo stelde het AWV vast dat automobilisten die rechtsaf slaan, soms onterecht concluderen dat – wanneer het klassieke voetgangerslicht op rood staat – er niet alleen geen voetgangers meer oversteken, maar ook geen fietsers meer. “Terwijl fietsers op sommige kruispunten soms een langere groentijd hebben dan voetgangers”, legt Veva Daniëls van het AWV uit.

Dat leidde al tot ongevallen, aldus Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). Vandaar de proef met het voetgangerslicht aan de kant van waar de voetgangers vertrekken, waardoor dit licht veel minder zichtbaar is voor automobilisten, en dus minder aanleiding geeft tot foute gevolgtrekkingen.

Haasten, en dan vallen

Volgens Peeters, die over het proefproject werd ondervraagd door Vlaams Parlementslid en partijgenote Mercedes Van Volcem, heeft deze opstelling nog voordelen. Voetgangers die vandaag oversteken en onderweg het licht op rood zien springen, ervaren daardoor soms stress, “waardoor ze zich beginnen te haasten, en waardoor zeker bij oudere mensen het risico op een valpartij toeneemt”, zegt ook Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Verberg het voetgangerslicht voor automobilisten: zo moeten kruispunten veiliger worden
Foto: Simon Mouton

Door het licht aan de overkant weg te nemen, zien overstekende voetgangers het licht niet langer op rood verspringen, waardoor die mogelijke stressreactie achterwege blijft.

De oude situatie leidt soms ook tot gevallen van verkeersagressie, aldus nog Peeters. Automobilisten die rechtsaf slaan, zien dat het klassieke voetgangerslicht op rood staat, terwijl er zich nog wel voetgangers op het zebrapad bevinden. “Chauffeurs denken dan soms boos dat zij het rode voetgangerslicht negeren, terwijl meestal het licht op rood sprong toen ze al halverwege waren”, aldus nog De Dobbeleer, die het proefproject een goede zaak vindt.

Het AWV wil over enkele maanden de regeling evalueren, waarna beslist wordt of ze op nog meer kruispunten wordt ingevoerd, al zijn er daar ook internationale afspraken rond nodig.

Peeters beklemtoont dat deze nieuwe lichtenregeling “voor voetgangers onwennig kan aanvoelen”, vandaar dat ze bij een eventuele uitbreiding een sensibiliseringscampagne zal opzetten.

Door Werner Rommers
AANGERADEN