Infrabel ziet geen goed alternatief voor ‘giftrein’: “Bij andere methoden dreigt hinder voor het spoorverkeer”

© Andy Engelen

Infrabel vraagt Vlaanderen toestemming om ook de komende jaren met pesticiden de sporen onkruidvrij te houden. Volgens de beheerder van de spoorinfrastructuur zijn milieuvriendelijker technieken onvoldoende efficiënt. In Vlaanderen mogen overheden al jarenlang geen pesticiden meer gebruiken.

Werner Rommers

Hoofdpunten