Open VLD zal noodbegroting goedkeuren “om werking overheid niet te hypothekeren”, maar is boos op PVDA

Bron © BELGA

Egbert Lachaert Foto: ISOPIX

Open VLD zal donderdag de voorlopige twaalfden (en daarmee een tijdelijk budget voor de federale overheid) goedkeuren, maar heeft grote vragen bij het amendement dat PVDA daaraan toevoegde. Dat heeft Egbert Lachaert, de fractieleider in de Kamer, laten verstaan op Radio 1. “Voor ons is het belangrijkste dat de overheid na 1 november kan blijven functioneren.”

De plenaire Kamer stemt donderdag over de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december. Dat daarvoor in de herfstvakantie wordt samengekomen, is het gevolg van een amendement van de PVDA dat extra middelen vraagt voor verpleegkundig personeel, ten belope van zowat 400 miljoen euro op jaarbasis.

Open VLD is niet gelukkig met dat amendement, maar zal de voorlopige twaalfden wel goedkeuren. Dat heeft fractieleider Egbert Lachaert duidelijk gemaakt. “We zullen dat goedkeuren, met het amendement van PVDA”, zo verklaarde hij. “We kunnen de werking van de overheid niet hypothekeren.”

Lachaert betreurt wel dat het amendement dat meer middelen voor de zorg uittrekt “een beetje holderdebolder” werd toegevoegd. “Je keurt nu een budget goed, maar je weet niet goed waaraan het gespendeerd moet worden”, zo klinkt het. “Het was beter geweest daar eerst een wettelijk basis voor te creëren.”

Peter Mertens: “Krachtig signaal aan een sector in nood”

Peter Mertens van PVDA spreekt die kritiek tegen. Hij wijst erop dat zijn partij in juni al een dergelijke tekst had voorgelegd en spreekt nu over “een krachtig signaal aan een sector in nood”. “Ik verwacht ook dat dit wordt omgezet in een Koninklijk Besluit. De regering moet dit uitvoeren”, zegt hij.

Mertens verzet zich ook tegen de kritiek van de meerderheid, die stelt dat de bijkomende middelen voor de zorgsector voor extra begrotingsproblemen zorgen. De PVDA’er legt de verantwoordelijkheid voor het begrotingstekort bij de vorige regering. “Dit is de olifant die tegen de muis zegt dat ze moet stoppen met stof te maken.”

Door jvh
AANGERADEN