Meerderheid van werknemers die op pensioen gaat, is niet voltijds actief

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Jimmy Kets

Bijna 87 procent van de werknemers is niet meer voltijds aan de slag op het moment dat ze hun pensioen aanvragen. Dat meldt Le Soir zaterdag op basis van cijfers van de FOD Pensioenen.

De laatste beschikbare cijfers zijn van 2017. Van de 117.318 nieuwe gepensioneerden in de privésector, was toen 13,5 procent nog voltijds actief. De anderen combineerden in 22,6 procent van de gevallen hun job met “gelijkgestelde periodes” (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, maar bijvoorbeeld ook deeltijds werk), of waren in 63,8 procent van de gevallen volledig in gelijkgestelde periodes.

De toestand is wel verbeterd tegenover de vorige legislatuur: in 2014 waren maar 12,2 procent van de werknemers nog volledig actief toen ze op pensioen gingen, terwijl 70 procent helemaal niet meer werkte.

Het fenomeen blijft niet zonder impact op de pensioenbedragen. Het niveau van de bijdragen varieert in functie van situatie en tijd. De volgende regering zal het probleem moeten aanpakken, meent de krant. Er zijn verschillende pistes om 55-plussers aan het werk te houden: aangepaste taken en functies, verminderde werktijden, kennisoverdracht, vervroegd pensioen, bescherming tegen ontslag, enzovoort.

Door jvh
AANGERADEN