Uitgebreid onderzoek naar impact nieuw samengesteld gezin

Niet de scheiding tekent een kind, wel de ruzies: “Belangrijke boodschap voor ouders”

Wie als kind een slechte relatie had met zijn of haar stiefouder, heeft als volwassene meer kans op zwaar depressieve klachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de langetermijngevolgen van opgroeien in een nieuw samengesteld gezin. Opvallend: een goede band met de pluspapa beschermt een kind beter tegen depressie dan de band met de plusmama.

Sarah Vankersschaever