Aantal Brusselse dak- en thuislozen meer dan verdubbeld in tien jaar

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

In tien jaar tijd is het aantal thuis- en daklozen in Brussel meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek dat maandag verschijnt in ‘Brussels Studies’.

Een groep onderzoekers maakte in de nacht van 5 november vorig jaar een momentopname, en telde 4.187 dak- en thuislozen, tegenover 1.729 in 2008.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de getelde personen dakloos is, en dus op straat of in de noodopvang slaapt. In tien jaar tijd vond er een meer dan een verviervoudiging van die groep plaats. Naast het grote aantal daklozen is 22,2 procent van de mensen thuisloos. Die thuislozen krijgen onderdak via OCMW’s of in onthaalhuizen. Het resterende kwart verblijft in ontoereikende huisvesting, zoals kraakpanden, religieuze gemeenschappen, enzovoorts.

Noodopvang verzadigd

Op basis van het aantal mensen dat op straat slaapt, besluiten de onderzoekers ook dat de noodopvang duidelijk verzadigd is. Meer dan 750 mensen, onder wie 20 minderjarigen, brachten de nacht door in de openbare ruimte. In vergelijking met 2008 zijn dat er drie keer zoveel.

Een andere vaststelling is de forse stijging van het aantal vrouwen dat op straat overnacht. Dat aantal steeg met 68 procent, van 50 naar 84.

Structurele aanpak nodig

Volgens de onderzoekers kiest de Brusselse overheid ervoor om de opvangcapaciteit van de bestaande centra te verhogen ten koste van een meer structurele aanpak, zoals de versterking van de maatregelen voor begeleiding en opvolging. Onderzoekers Benoît Quittelier en Nicolas Horvat van Bruss’Help vragen de overheid dan ook om meer te doen dan “eenvoudigweg onderdak bieden”.

Tegelijk zijn er een aantal positieve ontwikkelingen. Dankzij het traditionele begeleid wonen en de Housing First-programma’s zijn 1.500 mensen uit hun dakloze situatie geraakt of hebben ze de dakloosheid kunnen vermijden.

LEES OOK

Nu in het nieuws