25 nieuwe poelen in de maak in het Pajottenland

Foto: idh

Halle / Herne / Galmaarden / Pepingen / Dilbeek / Lennik / Gooik / Roosdaal - Een ploeg van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is op verschillende locaties bezig met het graven van 25 nieuwe poelen of bestaande poelen worden uitgebreid.

"Zo'n poel in een akker, bos of weiland is het paradijs voor onder meer kamsalamanders, vroedmeesterpadden en andere amfibieën in de regio maar allerlei insecten vinden er een thuis. In en rond gezonde poelen gonst het van leven. Poelen houden regenwater op waardoor het langzaam in de bodem kan sijpelen. Zo helpen poelen ook tegen verdroging van de bodem. De werken zien er soms erg drastisch uit maar door het graven van nieuwe poelen willen we de natuur meer kansen geven. Nadien tiert de natuur er veel weelderiger dan voorheen", verduidelijkt Alwin Loeckx.

De nieuwe poelen liggen in Galmaarden, Gooik, Herne, Roosdaal, Halle, Dilbeek, Pepingen en Lennik en gebeuren steeds in samenspraak met gemeenten, landbouwers en privé-eigenaars.. Het Regionaal Landschap focust vooral op bijkomende biotopen voor kamsalamanders en vroedmeesterpadden omdat die het moeilijk hebben om te overleven en typisch zijn voor de regio.

"Tot nu toe hebben we al ruim 2.500 m³ grond verzet en we gaan nog even dapper door", aldus Alwin. Het regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei voert deze actie met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest.

Door Ingrid Depraetere