VRT zet samenwerking met ontwerpteam nieuw gebouw “met onmiddellijke ingang” stop

Foto: © VRT - Geert Van Hoeymissen

Brussel -

VRT zet de samenwerking met de tijdelijke vereniging architecten die het nieuwe VRT-gebouw mochten ontwerpen per direct stop. Budgettaire redenen lijken aan de basis van deze beslissing te liggen. Dat meldt VRT NWS. Het project loopt hierdoor wellicht jaren vertraging op. Het ontwerpteam zegt maandagavond in een persbericht ontgoocheld te zijn.

“Voor de VRT-directie is het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe gebouw boven het geplande budget zouden gaan”, klinkt het in een mededeling aan het personeel. “Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt.”

Het ontwerp van de tijdelijke vereniging van architecten, Robbrecht & Daem + DIERENDONCKBLANCKE architects + Arup UK + VK group, zal dus niet gerealiseerd worden. Het is niet duidelijk of deze beslissing genomen werd vanwege de verminderde financiering die het Vlaams regeerakkoord voorziet.

De VRT gaat nu voluit voor een nieuw ontwerp en zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. Over een timing laat men zich niet uit, maar de openbare omroep beschouwt zich wel “extra voorbereid”. “Het eigen studiewerk van de afgelopen jaren, onder andere voor de mediafaciliteiten en de nieuwe werkomgeving, dat werk is niet verloren voor de toekomst”, zegt de directie. “In dit traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren.”

VRT zet samenwerking met ontwerpteam nieuw gebouw “met onmiddellijke ingang” stop
Foto: Photo News

Minister van Media begrijpt beslissing

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt dat door de stopzetting van de samenwerking.

“Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat”, reageert minister Dalle teleurgesteld. Maar hij toont ook begrip. “Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden.”

Dalle is ervan overtuigd “dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget”.

Ontwerpers ontgoocheld

Het ontwerpteam dat met de VRT samenwerkte voor het nieuwe gebouw van de openbare omroep, vindt het zeer jammer dat de samenwerking wordt stopgezet.

Het ontwerpteam werd naar eigen zeggen afgelopen donderdagavond plots op de hoogte gebracht van de beslissing van VRT om het project te stoppen, na twee weken windstilte behoudens berichtgeving in de pers dat er gezocht zou worden naar een oplossing. “Als ontwerpers vinden we dit uiteraard zeer jammer. Het VRT-project is een uitzonderlijk project waar de verschillende leden van het ontwerpteam zich ten volle voor hebben ingezet. In de eerste plaats ten bate van de VRT-medewerker, maar ook ten behoeve van een mediagebouw als baken van cultuur en energiebron voor het dagelijkse leven in Brussel en Vlaanderen”, luidt het in de persmededeling.

Het ontwerpteam is er naar eigen zeggen van overtuigd dat “in nauwe samenwerking met de VRT een project op tafel ligt dat de gestelde budgettaire doelstellingen respecteert”. “Ook in de laatste besprekingen met de VRT zijn wij tot het uiterste gegaan om het project te doen slagen, maar we hebben niet alles in eigen handen”, luidt het nog.

Bouwmeester verrast (en toch ook niet)

Brussels bouwmeester Kristiaan Borret is verrast over de stopzetting van de samenwerking van de VRT met het architecten- en ingenieursteam voor zijn nieuwbouw. Toch stelt de bouwmeester ook vast dat offertes in Brussel vaak boven de ramingen liggen.

Een te hoge rekening is net wat de VRT deed beslissen om het contract met de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group te verbreken. Er was een verlies van vertrouwen in het bouwproject, doordat het budget zwaar overschreden werd.

“Ik stel de laatste tijd regelmatig vast dat de offertes in Brussel ver boven de ramingen liggen. Er is momenteel een hoogconjunctuur van bouw- en infrastructuurprojecten waardoor het marktmechanisme toelaat dat de aannemers hoge prijzen kunnen vragen, zeker voor Brusselse werven die vaak wat lastiger zijn”, stelt bouwmeester Borret vast.

“Ik ben wel verrast dat men er niet in geslaagd is tot een herwerking van het ontwerp te komen. Het project voortzetten is nog altijd het beste, niet alleen omdat het een uitstekend ontwerp is, maar ook om het tijdsverlies te beperken. De herontwikkeling van de site Reyers mag niet te veel vertragen en moet vooral het ambitieniveau behouden van projecten zoals het mediacentrum Frame”, vindt Borret.

Door adm,tg
AANGERADEN
Meest recent