Louis Tobback waarschuwt voor antipolitiek: “Politici, laat je niet verder kleineren en ga voluit voor je idealen”

© hsb

Oud SP.A-voorzitter Louis Tobback roept politici van alle partijen “met een democratische ingesteldheid” op om “zich niet verder te laten kleineren en met grote overtuiging hun door het algemeen belang ingegeven idealen te verdedigen”. Tobback lanceerde zijn oproep tijdens een viering waarop hij uit handen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de titel van Leuvens ereburgemeester ontving.

GG

Politici moeten volgens Tobback niet langer toelaten dat ze alle dagen om commerciële motieven door de modder worden gesleurd in tv-uitzendingen, kranten of tijdschriften. De actuele situatie ontmoedigt jongeren om in de politiek te stappen. “Doe niet aan zelfkastijding zoals we dagelijks kunnen vaststellen, maar reageer daartegen. Aarzel niet om voor je standpunt op te komen, je idealen te verdedigen, maar loop niet voortdurend achter verzuurden en malcontenten aan. Laat merken dat jij het algemeen belang nastreeft”, klonk het.

Volgens Tobback moeten politici ook niet wachten tot er een draagvlak bestaat om standpunten te verdedigen. Hij verwees daarbij expliciet naar de bouwstop. “Je moet het draagvlak zelf creëren door je ideeën goed uit te leggen”, aldus Tobback.

“Leuven sexy gemaakt”

In zijn toespraak riep hij de Vlaamse regering ook op om de bestuurskracht van steden te vergroten. “Voor een stad als Leuven worden wegens het stijgend aantal inwoners de problemen te groot. Het is niet alleen noodzakelijk dat steden over een groter grondgebied kunnen beschikken. Ook de bevoegdheden dienen verruimd te worden. Vlaanderen moet de keuze maken tussen een evolutie naar een volledig volgebouwd grondgebied dat het gaat besturen als één stad, of de creatie van voldoende krachtige stedelijke entiteiten die in staat zijn om hun toekomst te maken”, aldus Tobback, die voor de tweede keuze gaat.

Tijdens de viering voor 24 jaar Leuvens burgemeesterschap kreeg Louis Tobback veel lof van onder anderen Bart Somers, die erkende dat Tobback voor hem, net als voor veel andere burgemeesters, een inspiratiebron was. “Tobback was een van de pioniers van een hernieuwen van de politieke stedelijkheid. Louis behoorde tot de eerste generatie nationale politici die begreep dat steden niet het probleem, maar een oplossing waren voor maatschappelijke uitdagingen. Zoiets vergde echter een beter begrijpen van wat de troeven en potenties zijn van een stad. De renaissance van de Vlaamse steden valt bijna letterlijk samen met het aantreden van Tobback als burgemeester. Hij maakt Leuven weer sexy in Vlaanderen”, aldus Somers.

Huidig burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) schonk Tobback een gouden stadssleutel. “Die werd in het verleden overhandigd aan een nieuwe vorst als teken dat zijn gezag werd erkend. Met dit gebaar erkennen wij uw moreel gezag”, aldus Ridouani.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten