Herstructurering Proximus: Honderden 58-plussers kunnen afzwaaien met behoud van groot deel loon

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Bij Proximus wordt het personeel dezer dagen ingelicht over de voorstellen uit het sociaal plan waarover directie en vakbonden al maanden onderhandelen, de jongste weken in het bijzijn van de sociaal bemiddelaars. Een akkoord is er nog niet, de vakbonden zijn ook niet erg enthousiast maar gaan de voorstellen wel voorleggen aan hun achterban.

De directie wil 1.900 banen schrappen, vooral via vrijwillig vertrek. Eén van de maatregelen is dat werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, kunnen afzwaaien met behoud van 70 à 75 procent van hun loon. Volgens vakbondsman Bart Neyens (ACOD) komen hier 550 personeelsleden in aanmerking.

“Het gaat om een plan uit 2010, dat verlengd wordt tot eind volgend jaar”, aldus Neyens. Hij beklemtoont dat het hier niet gaat om brugpensioen, maar wel om een regeling betaald door het bedrijf. “Concreet worden contractuelen in vooropzeg geplaatst, tot aan de datum van hun vroegst mogelijke pensioen. Voor statutairen gaat het om verlof voorafgaand aan het vervroegd pensioen”. Gedurende die jaren ontvangen ze 70 à 75 procent van hun loon, afhankelijk van hun statuut, volledig betaald door Proximus.

Niet elke 58-plusser bij het bedrijf komt hiervoor in aanmerking, waarschuwt Neyens. “De voorstellen gelden enkel voor het personeel dat geïmpacteerd wordt door de herstructurering. De voorstellen staan niet open voor iedereen.” Dat zorgt hier en daar, bijvoorbeeld bij knelpuntfuncties zoals technische profielen, voor onvrede omdat zij geen gebruik kunnen maken van de regeling.

De directie legt ook een vrijwillig vertrekplan op tafel met een premie van 1.500 euro bruto per anciënniteitsjaar, vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Bij meer kandidaten dan plaatsen, komen de mensen met de langste anciënniteit in aanmerking. Bij te weinig kandidaat-vertrekkers, zal men testen moeten afleggen waarbij de besten kunnen blijven en de rest gedwongen ontslagen wordt.

Het is niet duidelijk hoeveel personeelsleden hierdoor getroffen worden. De directie zou volgens De Tijd uitgaan van zo’n 250 ontslagen, maar dat lijkt volgens de vakbonden te optimistisch. “Het blijft echter koffiedik kijken”, zegt Neyens. De ontslagen personeelsleden hebben recht op de wettelijke opzegvergoeding en daarbovenop outplacement.

Proximus zou ook negen winkels sluiten en bijna de helft van de 225 partnerverkooppunten willen afbouwen.

Ook voor het personeel dat bij Proximus blijft, zou er volgens het herstructureringsplan één en ander veranderen. Volgens Neyens zijn er voorstellen om te raken aan de lonen, verlofregimes, ontslagregeling, arbeidsvoorwaarden voor nieuwkomers,.... “Het gaat om sociale afbraak. Als vakbondsman ben ik daar bezorgd over”, zegt hij.

De voorstellen worden nu, gedurende verschillende dagen, voorgesteld aan het personeel. Dat leidde de voorbije uren al tot spontane werkonderbrekingen, schrijft De Tijd, onder meer bij technici in de buurt van Verviers. “We gaan het aan onze achterban presenteren, maar niet verdedigen. We verwachten sowieso niet veel applaus”, aldus de ACOD-afgevaardigde.

Voor een akkoord met de vakbonden is een tweederde meerderheid vereist binnen het paritair comité. “Maar het management zou ook, bij gebrek aan akkoord, aan de raad van bestuur kunnen vragen om bepaalde elementen goed te keuren”, vreest Neyens.

De hele herstructureringsoperatie bij Proximus loopt tot juni 2021. Maar de grootste impact wordt verwacht in de eerste helft van volgend jaar.

AANGERADEN
Meest recent