Aangeboden door AXA

Belgen gaan steeds vaker op restaurant

Wie draait op voor de schade als jou iets overkomt tijdens een restaurantbezoek?

© Shutterstock.com

Op restaurant geldt net als overal het principe: als jij schade oploopt door de fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid van de uitbater of zijn personeel, dan wordt het slachtoffer vergoed indien er aansprakelijkheid is van deze personen.

Mediahuis Brand Studio

Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten die deze aansprakelijkheid dekt. Denk maar aan de bekende ‘familiale verzekering’ die schade dekt die jij of je familieleden veroorzaken. Ook wie een restaurant, café of hotel uitbaat, kan zich verzekeren tegen mogelijke risico’s en vergoeding bekomen via de verzekeringsmaatschappij.

Let op het trapje

Patrick Van Daele, Manager Ondernemingen van AXA Belgium, kent de horecasector door en door, en weet wat de risico’s zijn. “Een klassieker is een glazen deur aan de inkom waar iemand tegenloopt, of iemand die een trapje mist en zo een been breekt. Via de verzekering ‘Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating’ zal in dergelijke gevallen en bij aansprakelijkheid van de uitbater, de verzekeringsmaatschappij tussenkomen, niet alleen voor de medische kosten, maar ook voor de kosten van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard dient de uitbater mogelijke risico’s zo goed mogelijk te voorkomen of te beperken door bijvoorbeeld goed aan te duiden waar er een trapje is, of de glazen deur van een afbeelding of goed zichtbare tekst te voorzien.”

Ook als je uitschuift over een natte plek te wijten aan de schoonmaak in het restaurant of in het sanitair, zal de B.A. Uitbating tussenkomen. “Anders is het wanneer jij zelf een glas water laat vallen en daarover uitschuift. De uitbater is in dit geval niet aansprakelijk en dus geen tussenkomst; dat is dan een zaak voor jouw eigen ongevallenverzekering.”

Let op je spullen

In restaurants neemt de verzekerde vaak de kledij aan van de klanten en hangt ze weg, bijvoorbeeld in een vestiaire of aan een kapstok. Van zodra hij ze aanneemt, dient hij ze ook te kunnen teruggeven, legt Patrick uit. “Dat heet een ‘resultaatverbintenis’. Indien jouw dure jas dan gestolen wordt, is de uitbater aansprakelijk. Via de B.A. Uitbating kan hij dat risico op diefstal verzekeren.”

De uitbater is echter niet aansprakelijk in een café of restaurant waar je je jas zelf aan je stoel hangt. “De uitbater van een café kan geen twintig tafels tegelijk in het oog houden. Als je jas gestolen wordt terwijl je even naar het toilet bent, zal hij niet aansprakelijk gesteld worden.”

Hete soep

Bij het opdienen aan tafel giet een onhandige ober een bord hete soep over een klant uit. “Ook dat valt onder de B.A. Uitbating. De verzekering zal zowel de stoffelijke schade aan je dure kostuum of jurk vergoeden als de eventuele lichamelijke schade”, vertelt Patrick Van Daele.

Voedselvergiftiging

In België is de controle op hygiëne en voedselveiligheid goed geregeld. Daardoor zijn gevallen van voedselvergiftiging op grote schaal erg zeldzaam. Als iemand ernstig ziek wordt, en er een duidelijk verband is met het restaurantbezoek, zal de verzekering ‘Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Na Levering’ van de uitbater tussenkomen in de medische kosten. Maar ook dat komt niet zo vaak voor. “Ik spreek uit ervaring”, vertelt Patrick. “We waren met twintig man mosselen gaan eten en de dag nadien was ik ziek. Ik was de enige in het gezelschap, en ik had dus waarschijnlijk een slechte mossel gegeten. Zoiets ga je niet aangeven.”

Op weg naar huis

Na het etentje stap je naar je auto en je merkt dat een reclamebord van het restaurant tegen je auto gewaaid is. Ook dat wordt gedekt door de verzekering B.A. Uitbating. Schade aan wagens bij stalling en verplaatsingen van voertuigen van klanten door het personeel kan gedekt worden als de verzekerde de optie ‘B.A. Parkeerdienst’ heeft afgesloten.

Wat bij brand?

Hotels en motels met tenminste vier kamers en die tenminste tien klanten kunnen ontvangen, en restaurants en cafés van meer dan 50 m², zijn verplicht om een ‘B.A. Objectieve Aansprakelijkheid’ na brand of ontploffing af te sluiten. Deze verzekering dekt zowel de lichamelijke als stoffelijke schade die aan derden wordt veroorzaakt door een brand of ontploffing , zonder dat deze derden een fout moeten bewijzen.

“Die verzekering is er gekomen na de brand in het Switel-hotel in 1994”, legt Patrick Van Daele uit. “Er was toen een hele discussie over wie aansprakelijk was voor die brand. Om dat te voorkomen, heeft de wetgever beslist dat bij brand en ontploffing in alle voor publiek toegankelijke plaatsen geen fout bewezen moet worden.”

Naast de vermelde verzekeringen zijn er nog heel wat verzekeringen die voor een horecazaak verplicht of nuttig zijn. Wie een horecazaak uitbaat of wil opstarten, doet daarom best een check-up samen met een makelaar om te zien of alle risico’s goed verzekerd zijn.

Waarom AXA en De Plezantste Gemeente?

Een gemeente waar het plezant vertoeven is, daar wint iedereen bij. Net daarom slaan AXA en Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Waar Het Nieuwsblad een jaar lang de plezantheidsgraad in alle Vlaamse gemeenten zal vaststellen, staat AXA voor de gemeenten klaar om ze allemaal stuk voor stuk nog plezanter en veiliger te maken. Door met het juiste advies lokale besturen te ontzorgen, kun je je focussen op wat er echt toe doet: een betere en plezantere buurt!

Meer weten over hoe AXA jouw gemeente ontzorgt? Hier vind je meer informatie.