Gentse scholen krijgen zes extra brugfiguren: vooral in middelbaar

De werking van brugfiguren in het lager onderwijs, zoals hier op basisschool De Mandala, wordt uitgebreid naar het middelbaar. Foto: Fred Debrock

Gent -

Er komen zes extra brugfiguren op Gentse scholen. Die worden vooral ingezet in het eerste jaar van het middelbaar. “Voor veel kwetsbare kinderen is dat een grote stap”, zegt brugfiguur Joke Waelput.

Er komen zes extra brugfiguren op Gentse scholen. Dat zijn vertrouwenspersonen tussen ouders en het schoolteam. Ze moeten zorgen voor meer betrokkenheid bij ouders, wat leidt tot een betere ontwikkeling van de kinderen.

Al 41 basisscholen werken met een vaste brugfiguur, tegenover slechts acht in het middelbaar. Daarom richt het Gentse stadsbestuur nu haar pijlen op secundaire scholen. Zo krijgen Don Bosco, Lyceum Kortrijksesteenweg, Edugo, Hotelschool en Visitatie er elk een halftijdse brugfiguur bij. Het gaat telkens om scholen met een eerste jaar B-stroom.

Pictogrammen

Broodnodig, vindt Joke Waelput. “We merken dat de stap naar het middelbaar voor veel kinderen en ouders niet evident is”, zegt de brugfiguur van KTA Gito Groenkouter. “Ze hebben geen juf of meester meer als vast aanspreekpunt. Ook aan de schoolpoort is er minder contact.”

Brugfiguren moeten dat opvangen. “In augustus gaan we op huisbezoek om het vertrouwen van ouders te winnen”, zegt Waelput. “We nodigen hen nog eens mondeling uit voor dat ene belangrijke infomoment of de eerste schooldag. Zo weten ze dat ze ook echt gewenst zijn. Als ouders systematisch niet naar het oudercontact komen, gaan we langs om te zien wat er aan de hand is.”

Schrijnende toestanden

Ze nemen ook de communicatie van de school onder de loep. “Er wordt dikwijls met het online platform Smartschool gewerkt”, zegt Waelput. “Maar heel wat kwetsbare ouders kunnen daar absoluut niet mee overweg. Ook brieven begrijpen, is moeilijk. We bekijken of we de taal kunnen vereenvoudigen, of meer met pictogrammen werken.”

Waelput maakt soms schrijnende toestanden mee. “Op school zie je niet altijd aan een leerling hoe armoedig zijn thuissituatie is. Gelukkig kunnen we de mensen ook dikwijls helpen. Door hen toe te leiden naar het OCMW bijvoorbeeld. Of door samen te zoeken naar andere huisvesting. Als een kind zich goed in zijn vel voelt, heeft hij meer kans op leren.”

1,7 miljoen euro

Er komen in het Gentse onderwijs ook drie ‘mobiele’ brugfiguren bij: zij steunen scholen gedurende een korte periode en zullen zich ook op het buitengewoon onderwijs richten. Het resterende stuk van de uren gaat naar het lager. “Nu zullen alle scholen een beroep kunnen doen op een vaste of trajectbrugfiguur”, zegt Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). In totaal maakt de Stad 1,7 miljoen euro vrij voor brugfiguren.

Door Tuly Salumu