ACOD roept op tot staking bij De Lijn: woensdag weinig of geen bussen in Vlaanderen?

De vakbondsacties bij De Lijn in Vlaams-Brabant breiden uit. De socialistische vakbond ACOD maakt zich sterk dat er woensdag in gans Vlaanderen weinig of geen bussen rijden. Hun oproep wordt niet gedragen door de andere bonden, hij leidt zelfs tot interne strubbelingen. Maar ACOD is wel de grootste bond. De directie hoopt dinsdag, tijdens een verzoeningsvergadering, iedereen alsnog op één lijn te krijgen.

Dinsdag word bij De Lijn in Vlaams-Brabant een verzoeningsvergadering gehouden. Die moet een staking in heel Vlaanderen op woensdag 13 november afwenden. Zo zegt een woordvoerster van De Lijn vrijdagnamiddag. Daarmee reageert de directie De Lijn op de plannen van ACOD om woensdag het busverkeer lam te leggen.

“De verzoeningsvergadering met een sociaal bemiddelaar is gepland voor dinsdagnamiddag. En ze komt er op vraag van de liberale vakbond ACLVB”, stelt de woordvoerster van De Lijn.

De andere vakbonden, ACV en ACOD, worden ook op het overleg uitgenodigd. “Daarmee hopen we een staking te kunnen vermijden, in het belang van onze reizigers.”

Vier dagen staking

Bij De Lijn in Vlaams-Brabant wordt al vier dagen actiegevoerd. Donderdagavond verspreidde de vervoersmaatschappij een bericht dat er een akkoord was over de werkplanning van de chauffeurs, de vakantieregeling, aanwervingen en de planning van de controleurs. Vandaag, vrijdag, zou iedereen weer normaal aan het werk gaan.

Maar dat bericht werkte als een rode lap op een stier, want onmiddellijk verspreidden de vakbonden een persbericht: “Omstreeks 18 uur hebben zij (de directie) in volle woede de vergaderzaal verlaten zonder dat er een akkoord is afgesloten. Men probeert verwarring te zaaien. Laat jullie niet vangen”, klonk het.

“Blijkbaar spreken we een andere taal. De directie heeft een totaal andere kijk op de misnoegdheid van het personeel. De minieme voorstellen die ons gedaan werden om de problematische situaties op te lossen binnen De Lijn hebben bij ons en onze achterban geen weerklank gevonden”, stelt Marcel Conters van ACOD. “De directie krijgt van ons een onvoldoende over de hele lijn.” En dus roept ACOD op tot het aanhouden van de acties de komende dagen in Vlaams-Brabant en een uitbreiding over heel Vlaanderen komende woensdag.

ACV haalt uit naar ACOD

De christelijke vakbond ACV is echter vlijmscherp voor de socialistische collega’s. “Dit is een ongeziene beschadigingsoperatie”, zegt Jo Van der Herten. “De socialistische vakbond graaft mee het graf van De Lijn.”

Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot beschuldigde eerder het ACOD op Radio 1 al van “desinformatie”. “ACOD is de belangrijkste bondgenoot van zij die het openbaar vervoer in Vlaanderen helemaal willen liberaliseren”, zei hij.

Volgens hem was er donderdagmiddag wel degelijk een ontwerpakkoord, dat een einde aan de staking moest maken. De vakbonden kregen volgens De Lijn tot ‘s avonds de kans om opmerkingen te formuleren, maar ze deden dat niet.

Pas nadat het openbaarvervoerbedrijf al had gecommuniceerd dat er een akkoord was, trok ACOD zijn steun alsnog in en zei het dat er nooit een akkoord was bereikt.

Vanmorgen nodigde de directie van De Lijn de vakbonden daarom opnieuw uit voor overleg. Alleen ACV daagde daarvoor op. ACOD weigerde de uitnodiging. Dat die laatste vandaag - “ondanks de verzoeningspogingen” - een nationale staking in het vooruitzicht stelt, gaat er bij ACV niet in. “Wat is de waarde van gesprekken, als je de dag daarop dit doet?”, vraagt Van der Herten. “Weten ze bij ACOD zelf nog wel waarom ze willen staken? Willen ze wel aan een oplossing werken, of alleen complete chaos creëren? Momenteel zijn ze daar alleszins goed mee bezig.”

Van der Herten zegt nog dat zijn vakbond de staking in Vlaams-Brabant niet nog langer zal steunen. “Alles kan altijd beter, maar De Lijn komt onze eisen tegemoet. Van ons mag het stoppen.”

bekijk ook

Een bus die de bocht niet kan nemen? Zo lossen ze dat op bij De Lijn

De Lijn krijgt opnieuw slecht rapport en reageert dan met dit veelzeggend filmpje

Buschauffeur van De Lijn leeft zich helemaal uit in de sneeuw

Door tg
AANGERADEN