Oeganda wil doodstraf voor holebi’s invoeren: “In dat geval moeten we ontwikkelingssteun herbekijken”

© rr

Indien Oeganda de doodstraf voor holebi invoert, moet de Belgische regering de ontwikkelingssteun aan het land herzien, en meer bepaald de begrotingsondersteuning. De regering moet Oeganda er ook op wijzen dat het land zich ertoe heeft om de grondrechten te waarborgen en daarbij in het bijzonder oog te hebben voor de discriminatie van seksuele minderheden en het respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Open VLD-senator Stephanie D’Hose heeft een voorstel van resolutie in die zin ingediend.

jvh

D’Hose wijst erop dat Oeganda een van de 14 partnerlanden is wat betreft ontwikkelingssamenwerking. “In het lopende samenwerkingsprogramma met Oeganda wordt expliciet verwezen naar het vraagstuk van de discriminatie van seksuele minderheden. Mocht de doodstraf voor LGTBI+ daadwerkelijk worden ingevoerd speekt het voor zich dat dit gevolgen zal hebben”.

Dat het voornemen van de Oegandese regering om de doodstraf in te voeren voor de LGBTI+ resulteert in repressie, willekeur en meedogenloze verklikkingen, staat volgesn haar buiten kijf. Nu reeds neemt het geweld in Oeganda jegens holebi’s en transgenders toe. Dit jaar werden reeds drie homoseksuele mannen en een transgender vrouw vermoord in Oeganda tijdens homofobe aanvallen. Oeganda tekende een reeks mensenrechtenverdragen, maar deze beslissing gaat daar recht tegen in, aldus D’hose.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten