Gent verhoogt belastingen en retributies: hoeveel moet dat opbrengen?

Wie onvoldoende betaalt om te parkeren, moet straks 40 euro boete betalen in plaats van 30 euro nu. Foto: fvv

Gent -

Een hele reeks belastingen en retributies gaan binnenkort omhoog. De opvallendste zijn de bedrijfsbelastingen, die 1,5 miljoen meer moeten opbrengen en de parkeerretributies die een derde duurder worden. Opvallend ook is dat aannemers in het vervolg moeten betalen om te parkeren aan een werf.

Gent wil de komende jaren dertig procent meer investeren dan de voorbije zes jaar, en heeft in totaal een budget van iets meer dan een miljard voorzien. Meer dan de helft daarvan komt van hogere overheden, maar ook de stad heeft ook eigen belastingen en retributies. Die gaan deels omhoog. Maar de rekening wordt opvallend vaak aan niet-Gentenaars gepresenteerd.

De belangrijkste belastingen, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven gelijk. Maar een hele reeks andere worden geïndexeerd tegen zo’n 1,7 procent per jaar. Ook moeten een reeks belastingen meer opbrengen.

Een hele reeks sociale kortingen blijven wel behouden. Ook de eerder geplande verhoging van de dagprijs in de woonzorgcentrum is volledig van de baan, zegt schepen van Financiën en Sociale Zaken Rudy Coddens (SP.A).

LEES OOK: N-VA woest op Mathias De Clercq: “Het wantrouwen groeit enkel”

De opvallendste wijzigingen:

- Parkeerretributies: van 30 naar 40 euro.

Het parkeergeld zelf wordt niet duurder de komende vijf jaar. Maar de retributies voor wie geen of onvoldoende geld in de parkeerautomaat stopte gaan omhoog van 30 naar 40 euro. Opvallend ook is dat aannemers straks moeten betalen om te parkeren. “We krijgen te vaak opmerkingen dat zij te veel gewone parkeerplaatsen innemen”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

- Kinderopvang: +500.000 euro

Net als in andere netten en andere steden, wordt ochtendopvang in het vervolg betalend, terwijl ook de prijs voor woensdagnamiddagopvang en de opvang tijdens vakanties omhoog gaat. Voor kwetsbare ouders zijn er wel speciale sociale maatregelen. “We willen de verschillen tussen de stadsscholen en andere netten deels recht trekken”, zegt onderwijsschepen Elke De Cruynaere (Groen). “Ouders van kinderen in andere netten maakten zich daar wat boos over.”

Opvang vanaf 8 uur blijft gratis, ervoor betalen ouders in de toekomst 0,81 euro per dag. Voor de woensdagnamiddag en de vakanties hangt de prijs af van de opvangduur: minder dan 3 uur kost 3,6 euro, tusen 3 en 6 uur 5,4 euro en een volledige dag, zoals in de vakanties, 10,72 euro. “Dat is nog veel minder dan allerlei kampen.”

De opbrengst van deze maatregelen wordt op 500.000 euro geschat. “De tarieven blijven de kosten niet dekken. Maar de helft van deze opbrengst investeren we onmiddellijk terug door scholen te steunen van andere netten die ook kinderopvang willen organiseren.”

- Sportkampen: +10 euro

De prijs van de sportkampen dekt nu de kosten niet, en gaat daardoor omhoog, wat 50.000 euro moet opbrengen. “Uit een vergelijking blijkt dat wij vandaag veel minder vragen dan andere organisaties”, zegt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). “Bij ons kosten kampen 80 à 90 euro per week, bij andere organisaties 120 à 135.”

- Lokale dienstencentra: +15 procent

De prijzen van allerlei diensten in lokale dienstencentra zijn in geen jaren aangepast, en gaan in september 2020 met 15 procent omhoog. Het gaat onder meer om de kappersbeurten, pedicure, manicure, en ook drank en eten.

- Verhoging prijs huisvuil brengt niet op

Zoals bekend moet vanaf volgend jaar betaald worden voor het ophalen van grof huisvuil, terwijl de prijs van de restafvalzak stijgt van 1,75 euro voor een 60-literzak naar 1,84 euro voor een 50-literzak. Dit is mogelijk doordat in de toekomst veel meer zaken, zoals allerlei plastics in de PMD-zak kunnen. Verwacht wordt dat er hierdoor een kwart minder restafval is. Daardoor brengen de prijsverhogingen in de praktijk niets op.

- Musea en monumenten: +1,4 miljoen

Na een vergelijking met de tarieven in andere steden, slaan de tickets van musea en monumenten als het Gravensteen, het Belfort en de Sint-Pietersabdij met maximum 2 euro op. “Voor Gentenaars verandert er niets”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD): zij mogen op zondagvoormiddag nog steeds gratis binnen, en hun kortingen blijven behouden, net als een reeks sociale kortingen. Ook kinderen mogen nog steeds gratis binnen. Deze prijsstijging is overigens de enige verhoging in heel de culturele sector. De 1,4 miljoen euro extra inkomsten komt deels uit een tariefverhoging, maar ook uit het grotere aantal bezoekers door de stijging van het aantal toeristen. In het Gravensteen bij voorbeeld zijn er vandaag zo’n 400.000 bezoekers per jaar. Verwacht wordt dat dit naar een half miljoen gaat. “Ook in het Gravensteen verandert er niets aan het tarief voor Gentenaars”, beklemtoont Souguir.

- Tweede verblijven en logies: 1,7 miljoen

De tarieven voor tweede verblijven gaan van 1.000 naar 1.100 euro. Studentenkoten blijven vrijgesteld. In totaal moet deze belasting 700.000 euro opbrengen. Ook de inkomsten uit logies gaan omhoog. De zogenaamde citytax verhoogt nochtans niet, maar een forse groei wordt verwacht. Bovendien is het de bedoeling forser op zoek te gaan naar illegale vakantiewoningen of -logies, want die verstoren de woonmarkt en vormen een vorm van oneerlijke concurrentie.

- Terrasbelasting: +1,3 miljoen

De belastingen op inname van het openbaar domein gaan omhoog, zoals die voor bouwwerven. Maar ook die voor caféterrassen. Beide samen moeten 1,3 miljoen euro opbrengen.

“Wij hebben de vergelijking met andere steden gemaakt, en merken dat wij veel goedkoper zijn, terwijl wij toch veel inspanningen doen voor middenstand en handel. Onze prijzen blijven onder die van Brugge en Oostende, maar liggen in lijn met die van Antwerpen en Leuven.”

Om klimaatredenen wordt terrasverwarming dubbel zo duur, en gaat van 5 naar 10 euro per m2.

Tot nu toe betaalde horecazaken in de Kuip (de Gentse Feestenzone) 31 euro per m2, en elders in de stad 22. In de toekomst zullen er vier zones zijn: de Kuip (40 euro), de sfeergebieden daarrond (35 euro), de kernen van de deelgemeenten (30 euro) en de buitengebieden 25 euro.

- Bedrijfsbelasting: +1,5 miljoen euro

Zoals al aangekondigd is het de bedoeling de bedrijfsbelastingen meer aan de 21ste eeuw aan te passen en meer op duurzaamheid te mikken door de vervuilers meer te doen betalen. Dit moet 1,5 miljoen euro opbrengen. Schepen voor Economie Sofie Bracke (Open VLD) wil nog niet vooruit lopen op hoe de verhoging ineen zal zitten: eerst krijgen allerlei bedrijfsorganisaties en ook Northsea port, inspraak hierin.

- Reclame: +800.000 euro

De tarieven voor het verspreiden van niet-geadresseerde reclame gaan stevig de hoogte in. Ook rechtspersonen die verbonden zijn met de stad moeten in de toekomst betalen. Maar kleinere drukwerken (A4, maximum 120 gram) blijven vrijgesteld.

- Leegstand en onbebouwde gronden: +1,5 miljoen euro

De belasting op onbebouwde gronden gaat omhoog met de stijging van de meerwaarde van bouwgrond in Gent, en moet zo 1,3 miljoen extra opbrengen. Ook de leegstandsbelasting wordt duurder, wat 200.000 euro extra moet opbrengen.

Door Bart Moerman
AANGERADEN