3,8 miljoen euro voor 15 interventies: Antwerpen trekt stekker uit samenwerking met speciale eenheden van federale politie

Foto: DVH

De Antwerpse politie blaast de samenwerking met de speciale eenheden van de federale politie op. De fusie van die diensten met het Bijzondere Bijstandsteam moest tot een slagvaardige interventiedienst leiden. Maar volgens het Antwerpse korps kost het vooral veel geld. Kort door de bocht betaalde de stad om en bij de 250.000 euro per interventie. Volgens Gazet van Antwerpen “verdwenen het geld en uitrusting richting Brussel, terwijl de veiligheid in Antwerpen er alleen maar op achteruitging”.

De samenwerking tussen de politiezone Antwerpen en de federale politie ging twee jaar geleden van start, toen de terreurdreiging die uitging van ISIS nog bijzonder actueel was. De vraag welke politiedienst in geval van een terreuraanslag in Antwerpen in staat was om in te grijpen, was prangend. De federale politie beschikt over de speciale eenheden, maar die waren onderbemand en overbevraagd.

De Antwerpse politie beschikte daarom over een eigen speciale interventie-eenheid: het bijzonder bijstandsteam (BBT), in de volksmond de bottinekes genoemd. Het Comité P had al langer kritiek op het feit dat lokale politiezones hun eigen speciale eenheden oprichtten, en in Antwerpen klonk die kritiek nog luider na de zaak-Jonathan Jacob. De stad Antwerpen, de lokale politie en de federale politie sloten daarom een overeenkomst waarbij het BBT zou opgaan in de federale politie. De Antwerpse politie bleef de lonen en uitrusting betalen, op voorwaarde dat er altijd een team paraat stond om in Antwerpen op te treden.

“Tegelijk bleef het korps investeren in de eigen arrestatie-eenheid en de SRT’s die vanuit dat team werken”, aldus de Antwerpse politie in een persbericht. “Die investering in training en opleiding heeft ertoe geleid dat de huidige leden van het arrestatieteam op een niveau werken dat gelijk is aan dat van het vroegere Bijzondere Bijstandsteam (BBT). Omdat ze door dat behaalde niveau ook gelijkwaardige taken uitvoeren, is het aantal tussenkomsten van de nog meer gespecialiseerde diensten van de federale politie (POSA) sterk gedaald.”

Mager resultaat

Maar na twee jaar samenwerking trekken korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever (N-VA) de stekker uit het project. “De bekostiging van beide teams door de stad niet meer te verantwoorden”, klinkt het diplomatisch. Volgens De Gazet van Antwerpen “verdwenen het geld en uitrusting richting Brussel, terwijl de veiligheid in Antwerpen er alleen maar op achteruitging.” Volgens een columnist van de krant is het effect hiervan dat dringende interventies in Antwerpen langer duren omdat manschappen en materiaal uit Brussel moet komen. Het netto-effect is dat de veiligheid in Antwerpen danig is afgenomen.

3,8 miljoen euro voor 15 interventies: 253.000 euro per interventie

Antwerpen had er 3,8 miljoen in geïnvesteerd, maar met nauwelijks vijftien interventies viel het resultaat nogal mager uit. “Vermits het peloton niet alleen voor ons grondgebied maar voor de volledige provincies Antwerpen en Limburg werkt, is het niet meer dan logisch dat onze stad nu die financiële bijdrage stopzet”, zegt De Wever.

De leden van het voormalige BBT die de overstap hebben gemaakt naar de federale politie kunnen terugkeren naar de Antwerpse politie of definitief overstappen naar de federale politie.

Door vdaa, blg