Vlaamse regering wil sneller onteigenen: één dwarsligger mag niet langer fietspad tegenhouden

De aanleg van een nieuw fietspad sleept nu soms meer dan 15 jaar aan. Daar wil de Vlaamse regering komaf mee maken. Foto: JAA

De Vlaamse regering wil sneller huizen en voor­tuinen kunnen onteigenen om wegen en fiets­paden aan te leggen. Om de druk te verhogen, komt er een einddatum voor de onderhandelingen. “Een dode op een fietspad dat nog niet heraangelegd werd wegens één dwarsligger, dat kunnen we niet aanvaarden”, is de redenering. “Maar dan moet de vergoeding wel billijk zijn”, reageert een advocaat.

Een fietspad is pas echt veilig wanneer het goed afgescheiden is van de weg. Het neemt dan wel meer plaats in dan een moordstrookje. En dus moeten er vaak stukken van voortuinen en velden sneuvelen. Dat gaat niet altijd even vlot.

Om maar één voorbeeld te noemen: de N446 van Grembergen (Dendermonde) via Hamme naar Waasmunster. Al in 2003 legde de overheid de plannen op tafel voor een heraanleg. In ­totaal waren 197 onteigeningen nodig, maar in 2016 was met 37 eigenaars nog altijd geen minnelijke schikking bereikt. In datzelfde jaar kwam op die weg een fietser om het leven. Nog altijd is niet alles rond, de heraanleg staat nu gepland voor 2020.

“Te vaak komen broodnodige investeringen in verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur niet tot realisatie wegens aanslepende procedures”, zeggen de Vlaamse ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) en van ­Financiën en Begroting Mat­thias Diependaele (N-VA) in hun beleidsnota’s. Ze willen daarom een einddatum vast­leggen.

Als er een deadline op de onderhandelingen staat, kan de overheid meer druk uitoefenen en sneller overgaan tot gerechte­lijke onteigening. Die hogere snelheid is nodig als de nieuwe regering haar doelstellingen voor extra fietspaden wil halen. Het budget wordt opgetrokken naar 300 miljoen tegen het einde van de legislatuur, zegt ­Lydia Peeters in haar beleidsnota.

“Soms zijn voor een fietspad 150 onteigeningen nodig, en raken die met één of twee eigenaars niet rond, waardoor het hele project stilligt”, zegt Nadine Van Wambeke, afdelingshoofd van de Dienst Vastgoedtrans­acties van de Vlaamse overheid. “Als dan het zoveelste ongeval gebeurt, is dat er één te veel. ­Iedereen wil graag veilig met zijn kinderen naar school kunnen fietsen. Maar zodra iemand daardoor zijn auto niet meer op de oprit kan parkeren, ontstaat de weerstand. Het evenwicht tussen het privébelang en het algemeen belang is soms zoek. Mensen zijn soms dermate mondig geworden dat het moeilijk wordt projecten rond te krijgen.”

Het risico van een deadline is wel dat de grondeigenaars hun rechten niet kunnen uitputten. “In veel gevallen wordt geen akkoord gevonden omdat de vergoeding te laag is”, zegt Gregory Verhelst, advocaat gespecialiseerd in onteigeningsrecht. “Als je twee meter van je voortuin moet afstaan, vermindert dat de waarde van je pand. Ook de waarde van je afsluiting telt mee. De overheid houdt daar soms te weinig rekening mee. Al hebben ook eigenaars niet altijd de juiste verwachting.”

Door Koen Baumers
AANGERADEN