“Oudere Belg moet zich vaccineren om longontsteking door pneumokokken te voorkomen”

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Naar aanleiding van Wereld Longontsteking Dag roept de farmaceutische firma MSD, hierin gesteund door enkele pneumologen, 50-plussers op om zich te laten vaccineren tegen de bacterie pneumokokken. Die liggen aan de basis van een derde van de longontstekingen.

Een longontsteking kan worden veroorzaakt door een virus, bacterie of schimmel. In een derde van de gevallen zijn pneumokokken de boosdoener. In de leeftijdsgroep ouder dan 50 stierven in 2015 in ons land naar schatting 430 personen aan een infectie door deze bacterie en moesten 5.800 personen worden gehospitaliseerd. De kost van de behandeling en schadelijke gevolgen voor de overheid wordt op jaarbasis geraamd op 33 miljoen euro.

Volgens Cathy Matheï, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven, stijgt het risico op pneumokokkeninfectie met de leeftijd. Ze betreurt dat in ons land slechts 12 procent van de 65-plussers zich laat vaccineren, terwijl dit voor griep bijna 40 procent is. Bij 65-plussers met een verhoogd risico (hartlijden, longlijden, diabetes...) is dat respectievelijk zelfs 27 en 60 procent. “Het pneumokokkenvaccin verdient nochtans evenveel aandacht als het griepvaccin”, aldus Matheï.

“Vergeleken met de rest van West-Europa zijn we op vlak van vaccinatie door pneumokokken een slechte leerling. Het is de zwakke schakel in de preventie van ziekte bij volwassenen. Het vaccin, dat tegelijk met het griepvaccin toegediend kan worden, wordt echter niet terugbetaald. In landen waar dat wel gebeurt, zien we dat de vaccinatiegraad veel beter is”, aldus Matheï.

Het vaccin biedt weliswaar geen 100 procent bescherming, maar verkleint het risico op infectie significant.

Door gjs
AANGERADEN
Meest recent