Verzoeningsvergadering bij De Lijn mislukt: ACOD staakt, woensdag mogelijke hinder in heel Vlaanderen

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Dilbeek / Leuven -

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Dat is vernomen bij onderhandelaars van de christelijke en de liberale vakbond. De socialistische vakbond ACOD kondigt aan woensdag te zullen staken in heel Vlaanderen. ACV en ACLBV doen niet mee. De Lijn waarschuwt daarom voor mogelijke hinder.

Een deel van de buschauffeurs staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs. De socialistische vakbond ACOD heeft opgeroepen tot een staking woensdag in heel Vlaanderen. De liberale vakbond ACLVB steunt de staking in Vlaams-Brabant, maar roept niet op tot staken in heel Vlaanderen. De christelijke vakbond ACV staakt niet meer mee.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij waarschuwt voor mogelijke hinder woensdag voor het bus- en tramverkeer in heel Vlaanderen. Reizigers krijgen de raad om vanaf woensdagochtend de verstoringspagina van De Lijn te raadplegen via verstoring.delijn.be.

ACOD staakt

“Het dringt bij de directie niet door wat de problemen zijn”, zegt Marcel Conters van ACOD. “Ze lijken in een andere wereld te leven.” De socialistische vakbond breidt de staking in Vlaams-Brabant uit naar heel Vlaanderen. “Het personeel zit in een diepe malaise.”

“De directie wil niet meer verder met ons praten, en geeft geen antwoord op de vraag wanneer we verder kunnen onderhandelen”, zegt Conters. “Het is aan de directie om het op te lossen, dit is nog nooit gezien.”

De staking van woensdag zal voor alle personeelscategorieën van De Lijn zijn, voegt ACOD-secretaris Rita Coeck er nog aan toe. “Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten, aldus Coeck.

“Voor een normale dienstverlening heeft De Lijn 20 procent meer exploitatiebudget nodig. Om aan de verwachtingen van de Vlaamse regering te kunnen voldoen moeten de werkingskosten van De Lijn volgens directeur-generaal Kesteloot, 1,5 keer verhogen”, klinkt het nog.

De ACOD wijst ook op de vele afgeschafte ritten wegens het personeelstekort. “Er is nu al een tekort van 550 chauffeurs door het traag wervingsbeleid en een aankomend tekort van 600 door de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. De reorganisatie ‘De Lijn 2020’ werd bovendien zonder inspraak van het personeel doorgevoerd. Het personeelsbeleid loopt volledig mank met te veel weigeringen van verlofdagen, te veel overuren, techniekers die aan hun lot worden overgelaten, de ondermaatse werking van ICT-diensten en de onderbemanning zowel van de personeel- als veiligheidsdienst.”

Andere vakbonden

De christelijke vakbond steunt de staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant niet langer. En zal ook niet deelnemen aan de staking in heel Vlaanderen woensdag, waartoe de socialistische vakbond oproept.

“De aangekaarte problemen, die er overigens wel degelijk zijn, zijn onvoldoende voor een nationale staking”, zegt ACV-vakbondssecretaris Jo Van der Herten. “Wij geloven bovendien dat verder overleg tot een oplossing kan leiden voor de problemen met betrekking tot de planning van chauffeurs en controleurs, de werking van de HR-administratie en van de technische diensten.”

De vakbondsman wijst op een ontwerpakkoord dat vorige week met de directie zou zijn bereikt en dat nog verder gefinaliseerd zou worden. “De impasse is momenteel compleet. Ik vrees dat er pas donderdag opnieuw gepraat zal worden”, aldus nog Van der Herten.

Net als de christelijke vakbond steunt ook de liberale vakbond ACLVB de oproep van de socialistische bond niet om woensdag bij De Lijn in heel Vlaanderen te staken. De ACLVB ondersteunt wel de voortzetting van de staking in Vlaams-Brabant, zo meldt secretaris Erik Quisthoudt.

“Vermits de verzoeningsvergadering dinsdag niets heeft opgeleverd, wordt de staking in Vlaams-Brabant verder door ACLVB ondersteund”, zegt de vakbondsman. Maar de liberale bond roept niét op om de acties uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. “Wij blijven vragende partij om opnieuw te onderhandelen vanaf 14 november. Ook de verzoeningsvergadering vandaag kwam er overigens op onze vraag”, klinkt het.

De Lijn betreurt dat verzoening mislukte

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn betreurt dat de verzoeningsvergadering dinsdagochtend over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant mislukt is. Volgens de directie kwam dat omdat “sommige vakorganisaties die niet bereid waren om de algemene staking van woensdag af te blazen”.

De directie roept de vakbonden op om het ontwerpakkoord dat volgens haar vorige week werd bereikt, aan hun achterban voor te leggen. Dit voorziet in een analyse met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van chauffeurs, de uitvoering van de lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen, een overleg met het hr-dienstencentrum over concrete probleemdossiers, uitvoering van de afspraken over aanwervingen en overleg over de planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

TreinTramBus heeft begrip voor syndicale eisen

Reizigersorganisatie TreinTramBus heeft volgens coördinator Peter Thoelen begrip voor de problemen die de vakbonden van De Lijn aankaarten, maar niet voor het actiemiddel van de staking. “We roepen de vakbonden op te kiezen voor een andere manier van actievoeren, een manier die de reizigers niet treft”, aldus Thoelen.

“Het is woensdag bij De Lijn andermaal zo’n onaangekondigde staking waarbij er nauwelijks tijd is om de reizigers te verwittigen. Op die manier jaagt men hen weg uit het openbaar vervoer en wordt het weer moeilijker om mensen uit de auto te krijgen”, aldus Thoelen.

De organisatie heeft echter wel begrip voor de syndicale eisen en de onvrede bij het personeel over de gang van zaken die al veel langer dan vandaag bezig is en die het gevolg is van de onderfinanciering van De Lijn door de Vlaamse overheid. “We begrijpen de besognes, maar zijn de voortdurende stakingsacties grondig beu”, aldus Thoelen

Door gjs, mg, sgg
AANGERADEN