Nog voor het einde van het jaar 1.000 extra bedden nodig in asielcentra: hoogste piek in vier jaar

Foto: Photo News

Per maand zijn nog 700 extra plaatsen nodig, naast de voorziene capaciteit, om de toename aan asielzoekers in ons land op te vangen. “De hulp van particulieren is welkom om geschikte gebouwen te vinden”, zegt Fedasil, verantwoordelijk voor de meer dan zestig opvangcentra in ons land.

Het aantal asielzoekers piekt. In oktober vroegen 2.929 mensen in ons land asiel aan, het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis van eind 2015, toen er maandelijks meer dan 5.000 asiel­aanvragen waren.

“In deze omstandig­heden zijn er zo’n 700 ­extra opvangplaatsen per maand nodig,” zegt Lies Gilis van Fedasil, verantwoordelijk voor de meer dan zestig opvangcentra in ons land. Dat wil zeggen dat voor het einde van het jaar nog duizend extra plaatsen moeten worden gevonden.

LEES OOK. Eigenares van platgebrand asielcentrum wil van geen wijken weten: “Ik heb maar één wens: de asielzoekers op champagne trakteren”

Op haar website lanceerde Fedasil alvast een oproep voor gebouwen. Bij voorkeur met een capaciteit van minstens 150 bedden, en met de mogelijkheid om een keuken te bemannen. “We hebben een cel die zoekt naar zulke panden, maar hulp van particulieren is zeker welkom”, aldus Gilis.

Dit jaar nog openen minstens vier extra opvangcentra, Bilzen buiten beschouwing gelaten. ­Deze maand zeker al in Zoutleeuw en Spa.

Nog voor het einde van het jaar 1.000 extra bedden nodig in asielcentra: hoogste piek in vier jaar

Het is nodig. De instroom is groter geworden, de uitstroom niet. Want bij gebrek aan een Europees asielbeleid is de beschermingsgraad niet in elke lidstaat dezelfde. “Scandinavische landen zijn strenger geworden”, zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. “Daardoor trekken asielzoekers meer naar België, Nederland en Frankrijk.”

Ook het uitblijven van een Belgische regering laat zich voelen. Zonder steun van een regering is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers meer op zichzelf aangewezen in de zoektocht naar gebouwen, en zijn lokale OCMW’s minder geneigd om vluchtelingen op te vangen in een woning.

Nog voor het einde van het jaar 1.000 extra bedden nodig in asielcentra: hoogste piek in vier jaar
Door kbz, yd, poj
AANGERADEN