Federale politie heeft niet genoeg middelen om opdrachten naar behoren uit te voeren

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De politie heeft niet voldoende middelen om zijn opdrachten naar behoren uit te voeren. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de hand van professor Willy Bruggeman, die woensdag wordt gehoord in de Kamer.

“Op de vraag of de federale politie nog in staat is voldoende flexibel te reageren op de nieuwe fenomenen en crisissen met de middelen en capaciteit waarover ze momenteel beschikt, is het antwoord negatief. Het antwoord op de terreurdreiging heeft aangetoond dat dergelijke bijkomende inspanningen onder zo’n druk en in de huidige omstandigheden, niet kunnen worden herhaald. De inspanningen zijn overigens gebeurd ten nadele van andere fenomenen”, luidt het rapport.

Met andere woorden: “het is bevestigd dat de federale politie over onvoldoende capaciteit en mensen beschikt om zijn taken correct uit te voeren”. Tussen december 2013 en mei 2018 zag de federale politie het aantal effectieven dalen met 394 personen. De expert voegt er aan toe dat de begroting voor 2018 meer dan 15 procent lager lag dan in 2012 en 7,5 procent lager dan in 2014.

Door gjs
AANGERADEN
Meest recent