Vals alarm: dan toch niet meer dode meesjes door vergif tegen buxusmot

In het voorjaar werd de alarmbel geluid nadat vogelliefhebbers veel jonge koolmeesjes dood terugvonden in hun nest. De mezensterfte zou een gevolg zijn van de bestrijding van de rupsen die al enkele jaren een ravage aanrichten in onze buxusplanten. Maar een Nederlandse studie van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) spreekt dat nu tegen. Meer zelfs, van een toegenomen sterfte blijkt bij nader inzien geen sprake.

Bij de 41 bestudeerde mezen troffen de onderzoekers 26 verschillende pesticiden aan. ‘Slechts’ bij twee exemplaren was de concentratie dodelijk. Daarbij ging het niet om een middel tegen rupsen, maar om een antivlooienmiddelen voor honden en katten. Wellicht gebruikten mezen de giftige haren om hun nest te bouwen.

Twee gevallen volstaat volgens de Nederlanders niet om een plotse mezensterfte te verklaren. Maar daar zou ook geen sprake van zijn. Stadsmezen hebben het altijd al moeilijker dan hun soortgenoten in het bos: jagende katten, minder voedsel en dodelijk verkeer. Als een van de ouders sneuvelt, dan ook de jongen.

De sterfte onder stadskoolmezen is volgens het CLM sinds 2012 gelijk. Waarom vogelliefhebbers dan toch denken dat het toeneemt? Wellicht omdat nestjes nu beter worden opgevolgd. Mensen die vroeger nooit gingen kijken en de sterfgevallen niet ontdekten, deden dat de voorbije twee jaar wel. Maar meer waarnemingen van dode koolmeesjes betekent dus niet dat er een massale sterfte bezig is.

Door agg
AANGERADEN