Gemeenten gaan samen met Igean huurwoningen screenen

De huurwoningen worden beter. Foto: BELGA

Zandhoven / Malle / Schilde / Zoersel -

Woning verhuren? Op 25 november organiseert Igean samen met de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Malle, Schilde, Wijnegem en Wommelgem een interessante infoavond in De Populier in Zandhoven.

Op initiatief van de gemeenten Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel heeft intercommunale Igean een verordening voor het aanvragen van een conformiteitsattest voor huurwoningen uitgewerkt. De betrokken gemeenten hechten veel belang aan een kwaliteitsvol woningpatrimonium. Daarom willen ze verhuurders stimuleren om een conformiteitsattest aan te vragen. Dit conformiteitsattest wordt verplicht voor alle huurwoningen.

Het conformiteitsattest moet een garantie zijn dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting. Hiermee wordt het aantal personen aangegeven dat maximaal in de woning mag wonen.

De gemeenten hebben in 2019 beslist om een verordening conformiteitsattesten (CA) in te voeren. Vanaf 2020 treedt deze verordening. Met de verordening willen de gemeenten - gefaseerd - alle huurwoningen screenen, beginnend met de oudste woningen. Bij elke nieuwe inhuring zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een CA aan te vragen.

Meer info? Maandag 25 november om 19.30u in evenementenhal De Populier in Zandhoven (Populierenhoeve 22).

Voor wie? Alle eigenaars en verhuurders in één van de deelnemende gemeenten.

Door kma
AANGERADEN