“Schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid”

“Tienduizenden patiënten zullen vanaf 2020 tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen”

© ROBIN UTRECHT

Ruim 80.000 kwetsbare patiënten zullen vanaf 2020 tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen. Dat komt omdat de beschermende maatregelen tegen een oplopende factuur op federaal niveau dan niet langer gelden voor de gezondheidsdomeinen die werden overgeheveld naar de deelstaten.

jvh

In de federale ziekteverzekering zijn een aantal beschermingsmaatregelen uitgewerkt om patiënten te beschermen tegen oplopende kosten. Zo is er de maximumfactuur, die gezinnen beschermt tegen hoge kosten. Alle kosten van een patiënt worden daarbij federaal bijgehouden, wat boven de maximumfactuur zit, wordt dan door de overheid terugbetaald.

Maar door een staatshervorming uit 2011 werden een aantal gezondheidsdomeinen naar de deelstaten overgeheveld. Zo vallen kosten voor bepaalde sectoren, zoals een verblijf in een revalidatiecentrum, vanaf 2020 onder de bevoegdheid van Vlaanderen. Die kosten worden straks niet meer meegerekend bij de federale beschermingsmaatregelen.

Vanaf 2020

Tot 2020 gold een overgangsmaatregel waardoor dergelijke uitgaven nog federaal beschermd werden, maar onlangs werd aan de ziekenfondsen meegedeeld dat er geen alternatief is voor na het aflopen van die overgangsmaatregel. Met als gevolg dat de rekening voor bepaalde patiënten gaat oplopen, schijven de Socialistische Mutualiteiten vandaag.

Volgens de mutualiteiten verliezen 12.000 tot 13.000 patiënten daardoor terugbetaling van remgeld. Zo’n 7 procent van de Belgen met een statuut chronische aandoening dreigt dat statuut te verliezen en zou 100 euro meer uit eigen zak moeten betalen. Daarnaast dreigt nog eens het verlies van de zorgforfait voor chronische zieken, wat kan oplopen van 312 tot 624 euro per jaar voor een patiënt. In totaal gaat het om 80.000 patiënten die meer moeten betalen.

Vraag om oplossing

De Socialistische Mutualiteiten roepen alle betrokken overheden op om tot een snelle en gecoördineerde oplossing te komen. Ze eisen bijvoorbeeld dat gelijkaardige beschermingsmaatregelen op deelstaatniveau worden uitgewerkt, of dat de overgangsmaatregel die nu van kracht is, blijft gelden.

“Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben in 2011 al gewezen op het probleem, er was tijd genoeg om een oplossing te vinden”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

Beke wil tijdelijke oplossing

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke vraagt federaal minister Maggie De Block om een tijdelijke oplossing uit te werken, voordat er een samenwerkingsakkoord kan worden afgesloten tussen de betrokken overheden. Volgens Beke kan het systeem worden voortgezet in 2020, indien een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten tussen de federale overheid en de betrokken deelstaat. Zowel Brussel, Wallonië en Vlaanderen zouden daar vragende partij voor zijn.

Maar zo’n samenwerkingsakkoord vergt heel wat tijd. Daarmee dreigt de regelgeving niet afgehandeld te zijn voordat de wet het niet meer mogelijk maakt om de uitgaven voor de overgedragen gezondheidsdomeinen nog mee te tellen in de federale maximumfactuur.

Vorige maand, op 18 oktober, schreef minister Beke al een brief naar minister De Block, waarin de Vlaamse minister zijn federale collega oproept om een samenwerkingsverband af te sluiten om remgelden in revalidatiediensten te kunnen behouden, een van de overgedragen gezondheidsdomeinen. “Wij zijn ons bewust van het feit dat het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tegen 1 januari 2020 wellicht niet haalbaar is. We willen er dan ook op aandringen om een tijdelijke oplossing uit te werken om 2020 te overbruggen, zodat we de burgers in ieder geval continuïteit kunnen garanderen”, schreef Beke.

Om een oplossing uit te werken, vraagt de Vlaamse minister daarom aan minister De Block om een dringend overleg te organiseren met alle betrokken deelentiteiten. Dat gaat niet louter om remgeld voor revalidatiediensten, want dat zou “zeer kosteninefficiënt zijn”, zegt de woordvoerder van minister Beke, Steffen Van Roosbroeck. In tussentijd wil Beke er zich wel toe verbinden om de remgelden voor revalidatiediensten te compenseren.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten