WoninGent riskeert 120.000 euro boete voor verhuur ongeschikte sociale woningen: “We durven geen vriendjes uitnodigen omdat het niet gezond is”

© fvv

De Gentse socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent moet een boete van 120.000 euro betalen voor het verhuren van sociale woningen die ongeschikt en onbewoonbaar verklaard waren. Dat vorderde het openbaar ministerie dinsdag voor de Gentse correctionele rechtbank. De zaak zorgde vorig jaar voor een opstoot in de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat in een VRT-reportage panden met onder meer schimmel getoond werden.

jvh

Het parket Oost-Vlaanderen was naar aanleiding van de reportage ambtshalve een onderzoek gestart over mogelijke strafbare inbreuken op de wooncode bij sociale huisvesting in Gent. Vooral de Bernadettewijk in deelgemeente Sint-Amandsberg, een sociale woonwijk uit de jaren 20, kwam in een mediastorm terecht nadat bleek dat zeven ongeschikt verklaarde woningen alsnog werden bewoond. N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt had ook klacht ingediend en de partij stelde zich burgerlijke partij in de zaak.

Het openbaar ministerie stelde voor de correctionele rechtbank dat bij een onderzoek van de wooninspectie zeven panden ongeschikt en onbewoonbaar waren, en acht panden ongeschikt. Voor acht panden werd op het moment van de dagvaarding een conformiteitsattest uitgereikt en voor de bewoners werd er een andere woning gevonden. De aanklager vorderde in totaal 120.000 euro boete.

Advocaat slachtoffers: ‘Geschandaliseerd door houding van WoninGent”

De advocaten die optreden voor bewoners van de panden vragen een schadevergoeding. Ze willen dat de huurinkomsten van WoninGent verbeurd verklaard worden en aan de slachtoffers toegekend worden. Het gaat om een bedrag van 43.000 euro. “Ik ben geschandaliseerd door de houding van WoninGent. Er was schimmel, waterinsijpeling, vandalisme, maar WoninGent deed niets. Het heeft mensen in koten geparkeerd aan 600 euro per maand. De mensen leven in een precaire toestand, en alle kinderen in de panden moeten puffen wegens een problematiek aan de luchtwegen”, stelde de advocaat van een van de bewoners.

Bewoner: “We durven geen vriendjes uitnodigen omdat het niet gezond is”

Een vrouw die al vier jaar in een pand van WoninGent verblijft, kreeg ook het woord. “Ik sta hier voor mijn kinderen. We slapen nu al een jaar in de woonkamer omdat daar meer vensters open kunnen. We durven geen vriendjes uitnodigen omdat het niet gezond is en we beschaamd zijn. Er zijn zoveel verzoeningspogingen met WoninGent geweest. Alle werkmannen die langs geweest zijn, zegden dat ze er niets konden aan doen. Waarom werden we dan niet direct geherhuisvest?”

WoninGent: “Overleg nodig”

WoninGent verklaarde dat het in een geval van overmacht zit en vroeg de vrijspraak. “De rechtbank is niet het forum om dit te onderzoeken”, zei advocaat Marc De Boel. “De oplossing moet gezocht worden in overleg. De feitelijke vaststellingen worden niet betwist, maar mijn cliënt kon met de middelen die ze heeft niet meer doen dan wat ze gedaan heeft. Het is technisch onhaalbaar om het aantal strafpunten tot nul te beperken. Bepaalde panden moeten gewoon afgebroken worden, die kunnen niet hersteld worden.”

LEES OOK

Nu in het nieuws