N-VA ziet oplossing voor maximumfactuur patiënten

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Volgens N-VA hoeven patiënten die gebruikmaken van de maximumfactuur in de zorg niet te wanhopen. Vlaams Parlementslid Lorin Parys ziet een oplossing in de bijzondere wet, die het systeem ook na 1 januari zou garanderen. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat niet akkoord.

Tijdens de zesde staatshervorming, waarover de politieke partijen in 2011 een akkoord bereikten, werd overeengekomen om bepaalde gezondheidsdomeinen over te dragen naar de deelstaten. Federaal bestaan er beschermingsmaatregelen tegen een hoge factuur. Daarom werd een overgangsmaatregel overeengekomen waarbij de kosten van de overgehevelde gezondheidsdomeinen nog tot eind 2019 mogen meetellen in de federale maximumfactuur.

Dinsdag trokken de Socialistische Mutualiteiten echter aan de alarmbel omdat er nog steeds geen oplossing is voor het einde van die overgangsmaatregel. Daardoor zouden zo’n 80.000 patiënten vanaf 1 januari 2020 heel wat meer uit eigen zak moeten betalen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil een nieuw samenwerkingsverband afsluiten met het federale niveau, maar dat lukt niet meer voor 1 januari.

Beschermd

Volgens Lorin Parys zijn de patiënten ook volgend jaar nog beschermd. In de wet is immers te lezen dat de regeling rond de maximumfactuur geldt tot 31 december 2019, “behoudens wanneer één of meerdere gemeenschappen of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het anders beslissen”. Volgens hem kan Vlaanderen dus beslissen om de regeling te verlengen.

Maggie De Block ziet dat anders. “De bijzondere wet beëindigt de overgangsperiode eind dit jaar. Daar zijn alle niveaus het ook over eens in de interministeriële conferentie Volksgezondheid”, is te horen op haar kabinet. “De interpretatie van N-VA klopt dus niet. We werken momenteel een oplossing uit met de deelstaten, zodat geen enkele patiënt getroffen wordt.”

Door gjs
AANGERADEN