OESO tempert Belgische groeiverwachting voor volgend jaar

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft donderdag haar groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2020 naar beneden herzien. In 2021 wordt ook geen duidelijk herstel verwacht wegens de aanhoudende handelsdreigingen. Voor België gaat de OESO nu uit van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,1 procent volgend jaar. In een eerdere raming in mei werd nog uitgegaan van een groei met 1,3 procent voor België in 2020. Dat cijfer werd toen ook al naar beneden herzien.

De OESO verwacht dat de wereldwijde groei in 2020, net zoals dit jaar, onder de kaap van de 3 procent zal liggen. De organisatie gaat uit van een groei met 2,9 procent, of 0,1 procentpunt minder dan bij eerdere prognoses. In 2021 zou de groei dan lichtjes toenemen tot 3 procent.

“Het gaat om de laagste groeicijfers sinds de financiële crisis”, aldus de OESO, die benadrukt dat de wereldeconomie hinder blijft ondervinden van “een zware politieke onzekerheid en zwakke investeringen”.

Hoewel de organisatie tevreden is dat de centrale banken de economie ondersteunen, waarschuwt ze voor een “onevenwicht” tussen monetair en fiscaal beleid en roept ze meer landen op om “stimulerend” fiscaal beleid te voeren om langetermijninvesteringen aan te wakkeren.

De OESO waarschuwt ook voor de structurele veranderingen die de digitalisering en klimaatverandering met zich meebrengen, en voor de wijzigingen op gebied van geopolitiek en wereldhandel. “Het zou een politieke fout zijn om die veranderingen te beschouwen als tijdelijke factoren die aangepakt kunnen worden met monetair of fiscaal beleid. Het zijn structurele veranderingen”, klinkt het.

AANGERADEN
Meest recent