We worden almaar ongeruster, maar één Belg op drie vindt klimaatopwarming niet schuld van de mens

Het klimaat verandert: ze merken het in Venetië, en ook de Belg voelt het. Maar één op de drie landgenoten vindt dat de mens er niets aan kan doen. Foto: AFP

Twee op de drie Belgen zeggen dat de klimaatsituatie in ons land slecht is. Maar één op de drie vindt niet dat de mens aan de basis ligt van dat probleem. Dat blijkt uit een peiling in dertig landen van energiebedrijf EDF (waar het Belgische EDF Luminus deel van uitmaakt).

Hoe staat de Belg tegenover de klimaatopwarming? Een bevraging van energiebedrijf EDF in dertig landen werpt een licht op de zaak over de mening van de Belg en biedt ook de mogelijkheid om te vergelijken. Wat blijkt: de Belg blijkt niet zo overtuigd dat het onze eigen maatschappelijke plicht is er iets aan te doen.

“Twee op de drie Belgen zeggen dat de klimaatsituatie in ons land slecht tot zeer slecht is, zeven op de tien zijn daar ongeruster over dan vijf jaar geleden”, zegt Nico De Bie van EDF Luminus, de nummer twee op de energiemarkt in ons land en deel van de internationale groep EDF.

Wat aan de basis ligt van die klimaatcrisis, daarover blijken de meningen verrassend verdeeld. “Elf procent van de duizend mensen die werden ondervraagd in België, laat weten dat zij denken dat climate change niet bestaat. En 25 procent zegt dat het bestaat maar dat de mens er niet aan de oorzaak van ligt.”

We worden almaar ongeruster, maar één Belg op drie vindt klimaatopwarming niet schuld van de mens
Extremer weer, langere periodes van droogte, meer hittegolven: twee op de drie Belgen zien het als één van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering. Foto: AFP

Met die 36 procent sceptici en ontkenners scoort België hoger dan het gemiddelde in de andere landen (31 procent). “Er is nog heel wat sensibiliseringswerk nodig”, zegt De Bie.

Op de vraag wat de verschillende mogelijke gevolgen kunnen zijn van dat veranderende klimaat voor ons land, geven twee op de drie Belgen vooral een veranderend weerpatroon op (meer stormen, hittegolven, enzovoort). Iets meer dan vier op de tien vrezen meer bodem-, lucht- en watervervuiling, en nog eens vier op de tien vrezen voor een stijging van het zeepeil. Vooral dat laatste ligt veel hoger dan in andere landen.

Maar wie moet er dan iets doen aan die klimaatverandering? De overheid, zeggen driekwart van de Belgen (iets hoger dan het internationale gemiddelde van 70 procent). En wij, de burgers, zelf? Vier op de tien Belgen vinden dat we zelf de handen uit de mouwen moeten steken, dat is lager dan in andere landen (45 procent).

En wat kunnen we doen? Net iets meer dan de helft van de Belgen zegt dat hij zijn levensstijl al heeft aangepast (53 procent) of dat zal doen (nog eens 17 procent). Ook dat is lager dan het gemiddelde van de dertig landen waar de enquête werd afgenomen (samen 82 procent).

Bijna negen op de tien Belgen staan achter de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie om onze CO2-uitstoot te verminderen. Veel andere ingrepen liggen moeilijker: een CO2-taks op huishoudelijk afval (vier op de tien vindt dat aanvaardbaar) of de toegang tot de steden beperken tot alleen elektrische of hybride auto’s (één op de drie vindt dat aanvaardbaar) kunnen geen meerderheid overtuigen in België. Eén op de drie Belgen (32 procent) denkt dat zijn volgende auto zeker of waarschijnlijk een elektrische wordt. Het wereldwijde gemiddelde ligt op 50 procent.

“Het doet ons plezier dat hernieuwbare energie als de belangrijkste maatregel wordt gezien om de strijd te voeren tegen klimaatopwarming”, zegt De Bie. Tegen eind dit jaar zal EDF Luminus 200 windmolens in gebruik hebben in ons land.

Ook de Europese Commissie peilt op gezette tijdstippen naar de mening van de Belgen over de klimaatverandering. In de jongste editie van de halfjaarlijkse “Eurobarometer” geeft 28 procent van de Belgen aan dat de klimaatverandering hun voornaamste bekommernis is. Koploper in die bevraging is immigratie: 44 procent ziet dat als voornaamste zorg.

LEES OOK.Oprukkende ziekten, luchtvervuiling… Het veranderende klimaat hakt in op onze gezondheid

Door Tom Le Bacq
AANGERADEN