Eerste steen woonzorgcentrum Sint-Vincentius is gelegd

Lochristi - De bouwwerken aan het nieuwe woonzorgcentrum in het centrum van Zaffelare zijn al een tijdje aan de gang, maar donderdagmiddag werd officieel de eerste steen gelegd. "Het nieuwe gebouw zal ook een impuls zijn voor een nieuwe werking met nog meer aandacht voor normalisatie en kleinschaligheid", aldus algemeen directeur Wouter Sonneville. Burgemeester Deswaene toonde zich tevreden dat "Zaffelare over veel dynamische krachten beschikt om op elk domein voor een rijk aanbod te zorgen."

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de bouw van een nieuw woonzorgcentrum is nu goed en wel opgestart. "Er was een jarenlange aanloop voor dit project dat een fikse vertraging kende door de bouwperikelen van onze gewaardeerde buren van de lagere school 'De Weg-Wijzer'. Het bijwijlen moeizame proces is nu wel achter de rug. Tegen begin 2021 moet het project afgerond zijn", zegt Hugo Bulté, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Keert rust terug?

Ook burgemeester Deswaene had het indirect over de commotie bij de bouw van De Weg-Wijzer: "De petities, bezwaarschriften en procedureslagen zijn nu grotendeels uitgebleven. "Ik kan als burgemeester alleen maar de hoop uitspreken dat daarmee stilaan de rust weerkeert in Zaffelare en men in goed nabuurschap verder kan samenleven. De onzekerheid die dergelijke impasse met zich brengt, is voor iedereen - inclusief de klagers -  nefast en leidt enkel tot frustraties. Het kost hopen tijd en energie, om nog te zwijgen over de meerkosten." De burgervader prees ook de verbondenheid binnen Zaffelare die tot kruisbestuiving leidt, en somde daarbij onder meer Vrije Basisschool De Weg-Wijzer, Jeugdhuis De Beeste, de talrijke wijkcomités, Zaffelaarse Belevenissen, het Sierteeltmuseum, het lokaal kunstenaarscollectief "dat voor animo zorgt", Sporthal 't Veerleveld en de buitenschoolse kinderopvang in het oud gemeentehuis op. "Die sociale verwevenheid is niet uniek in Vlaanderen, maar we moeten ze well koesteren", besloot de burgemeester. 

Kleinschaligheid behouden

Directeur van het woonzorgcentrum Wouter Sonneville maakte ook duidelijk dat hij een nieuwe wind door het prestigieuze project wil laten waaien. "Het moet voor de residenten kleinschalig blijven, we willen hen een vertrouwde omgeving aanbieden, zeg maar een zo normaal mogelijk leven. De drempel voor de inwoners van Zaffelare moet ook verlagen. We bekijken samen met de buurt de mogelijkheden om ook ondersteuning te verlenen buiten de muren van ons woonzorgcentrum."

Het bestaande gebouw wordt in de lente van 2021 afgebroken en maakt plaats voor een groenzone met onder meer tachtig hoogstammige bomen. Zonder meer een compensatie voor de groene long die voor de bouwwerken plaats moest ruimen. Het leverde een jaar geleden heel wat protest en afkeuring af. Dat kan u nog nalezen en herbekijken in deze fotoreeks.

Op 1 januari 2020 fusioneert wzc Sint-Vincentius ook met drie andere woonzorgcentra in Exalta vzw, met hoofdzetel in Gent. Exalta telt in totaal zeven woonzorgcentra met samen 570 residenten, 368 vaste medewerkers en een heel contingent vrijwilligers. 

Door Geert Herman, foto's Lut Laureys